Tripolis 200, Burgerweeshuispad 201, 1076 GR Amsterdam

+31 (0)20 705 5187 info@wego.nu

100.000 DEELAUTO’S OVER DRIE JAAR

Het klinkt erg ambitieus: 100.000 deelauto’s in Nederland in 2018. Maar aanstaande woensdag, 3 juni 2015, wordt het autodeel symposium in Utrecht georganiseerd. Hierbij wordt door een aantal partijen de Green Deal ondertekend. Deze partijen hebben de gezamenlijke ambitie om autodelen tot een succes te maken.

De doelstelling is gebaseerd op het SER-Energieakkoord. Aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de Rijksoverheid slaan de handen ineen om de doelstelling na te jagen. Zo doet ook WeGo mee en zal 3 juni de overeenkomst ondertekenen. De Green Deal biedt de mogelijkheid voor alle 30 partijen om samen te werken.

Met deze Green Deal maken de betrokken partijen onder meer afspraken over:

  • Het vergroten van de bekendheid van de verschillende mogelijkheden van autodelen;
  • Het opbouwen en delen van kennis en data en het ter beschikking stellen daarvan ten behoeve van (verder) onderzoek;
  • Het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen;
  • Het komen tot een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd.
  • Naast bovenstaande punten hebben de partijen afzonderlijk beloftes gedaan die het succes van autodelen ter goede zal komen.

Het Autodeel Symposium wordt naast de Green Deal  gevuld door een dynamisch programma met onder andere dé internationale expert op het gebied van autodelen, Susan Shaheen. Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteert het eerste Nederlandse onderzoek naar de milieu-impact van autodelen. Natuurlijk kunt u hier ook bij aanwezig zijn. U kunt zich hier aanmelden. Samen staan we sterk.

Together we share!

Geef een reactie

carsharing technology autodeel software track & trace autodelen platform tool wagenparkbeheer