Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam

+31 (0)20 705 5187 info@wego.nu


wego logo

ZAKELIJK AUTODELEN
MOBILITY MANAGEMENT


WeGo levert de innovatieve carsharing techniek die een efficiënter wagenpark mogelijk maakt door hetzelfde voertuig voor meerdere berijders toegankelijk te maken. Het gemak en de snelheid van het autodelen zit in de WeGo app, waarmee de voertuigen gereserveerd en geopend worden door de gebruikers. Door volledige automatisering heeft u geen omkijken meer naar het beheer en gebruik van het wagenpark, waardoor het wagenpark zorgeloos en optimaal wordt benut. Hieronder leggen wij u uit wat dat zal betekenen voor uw bedrijf.

WAAROM?
HOE WERKT HET?
FUNCTIONALITEITEN
ONZE DIENSTVERLENING


WAAROM HET MOBILITY MANAGEMENT?
EEN EFFICIËNT WAGENPARK KENT VELE VOORDELEN

Een efficiënt en flexibel wagenpark wordt gerealiseerd met de innovatieve mobiliteitsoplossing, waaronder een volledig pool management en vlootmanagement. Bekijk hieronder de voordelen die het systeem van WeGo met zich mee brengt. Door zakelijk autodelen toe te passen in uw mobiliteitsbeleid levert u bovendien een bijdrage aan het milieu (MVO) en is het zelfs mogelijk uw benodigde parkeerruimte te verkleinen.


KOSTENBESPARING & EFFICIËNTIE

WeGo maakt het mogelijk om het wagenpark efficiënter in te zetten, doordat meer gebruikers van een kleiner aantal voertuigen gebruik kan maken. De flexibiliteit blijft behouden met autodelen.


ADMINISTRATIEVE LASTEN VERMINDEREN

Het sleutelbeheer en administratieve handelingen zijn verledentijd. Met WeGo kunnen gebruikers snel en zelfstandig een voertuig reserveren en hier toegang tot krijgen.


ALTIJD INZICHT IN
GEBRUIK

Altijd inzicht in het gebruik van het wagenpark (met diverse rapportages en een accurate ritregistratie), controleer op onjuist gebruik van de voertuigen en reduceer fraude.


FLEXIBELE INZET VAN HET WAGENPARK

Voor alle medewerkers is het mogelijk om snel en zelfstandig toegang te krijgen tot een voertuig. Bied meer medewerkers mobiliteit met minder auto's.OOK VOOR UW ORGANISATIE
MOBILITY MANAGEMENT

Bekijk de voordelen die voor uw organisatie van belang zijn.
U vindt hier ook wat onze huidige klanten vinden van de innovatieve mobiliteitsoplossing van WeGo.

KLEINE ORGANISATIES

Ook wanneer uw organisatie niet groot is kan de mobiliteitsoplossing veel voor u betekenen. Met slechts enkele auto's kunt u toch al uw medewerkers mobiliteit bieden.

GROTE ORGANISATIES

Bij grote organisaties is het wagenpark vaak de grootste kostenpost en staan auto's 90% van de tijd stil. Wij denken dat dat anders kan.

GEMEENTES & OVERHEIDSINSTANTIES

Non-profit organisaties willen graag een voorbeeldfunctie innemen. Duurzaamheid en juist gebruik van de auto's staan hierdoor vaak voorop.DOE DE BESPARINGSTEST
HOEVEEL KUNT U BESPAREN OP HET ZAKELIJKE WAGENPARK?HOE WERKT HET?
BINNEN 1 MINUUT ONDERWEG

Met de WeGo App zijn de gebruikers snel onderweg met de poolvoertuigen. Het reserveren en openen van een auto is zeer gemakkelijk voor uw medewerkers.

STAP 1 RESERVEREN

Middels het online reserveringssysteem of de App reserveert de medewerker de juiste auto.

STAP 2 AUTO OPENEN

De auto wordt door de medewerker geopend d.m.v. van de WeGo App.

STAP 3 RIJDEN MAAR!

De autosleutels liggen in de auto, de medewerker kan op pad.MAAK KENNIS MET DE ONTZORGENDE EN EENVOUDIGE TECHNIEK
EEN GRATIS DEELAUTO UITPROBEREN

Autodelen is voor veel mensen nieuw, daarom weten wij dat het fijn is om vrijblijvend kennis te maken met WeGo.
Onze specialisten komen bij u langs om de mobiliteitsoplossing te demonstreren of brengen een deelauto naar u toe.HOE WERKT HET?
ÉÉN COMPLETE MOBILITEITSOPLOSSING

WeGo adviseert u graag, zodat de mobiliteitsoplossing aansluit bij uw wagenpark. WeGo levert naast het pool management, voor alle poolvoertuigen, ook een vlootmanagement. Dit houdt in dat alle voertuigen kunnen worden beheerd en gecontroleerd vanuit dezelfde beheertool. Hieronder vindt u de verschillende soorten voertuigen die meegenomen kunnen worden in het Mobility Management.

POOL AUTO'S

De poolvoertuigen binnen het wagenpark worden onderling zeer gemakkelijk en snel gedeeld. De gebruikers maken gebruik van het reserveringssysteem en het ongrendelingssyteem, die zijn geïntegreerd in de eenvoudige WeGo App. Daarnaast worden de auto's beheerd via de beheertool.

Reserveringssysteem
Sleutelmanagement
Ontgrendelingssysteem
Volledige Ritadministratie
Rapportages
Beheer tool

DIENSTAUTO'S

Ook de voertuigen, die onderling niet worden gedeeld, worden opgenomen in de mobiliteitsoplossing. Er wordt een volledige ritadministratie uitgevoerd op de dienstvoertuigen en het woon-werk-verkeer. Het beheer van de voertuigen kan worden uitgevoerd vanuit de beheer tool.

Volledige Ritadministratie
Rapportages
Beheer tool

SPECIALE VOERTUIGEN

Ook speciale voertuigen die gebruikt worden voor vegen, zout strooien, borstelen, huisvuilophalen en dergelijke worden opgenomen binnen de oplossing. Het aantal draaiuren van eventuele opbouwapparatuur wordt meegenomen in de ritadministratie, waarover een rapportage uitgedraaid kan worden.

Volledige Ritadministratie
Registratie draaiuren van eventuele opbouwapparatuur
Rapportages
Beheer toolHOE WERKT HET?
FUNCTIONALITEITEN

WeGo biedt verschillende functionaliteiten aan binnen de volledige mobiliteitsoplossing voor het zakelijke wagenpark. Hieronder vindt u wat de functionaliteiten van het pool management en het vlootmanagement inhouden.

BEHEER TOOL

In uw eigen beheer tool worden gegevens van gebruikers en voertuigen beheerd, reserveringen bekeken, gewijzigd of geaccordeerd, diverse rapportages uitgedraaid en bepaalde rollen en functies aan gebruikers toegewezen. Kortom, de wagenparkbeheerder kan door middel van deze tool het inzicht en de controle over het wagenpark verbeteren.

RITADMINISTRATIE

De kilometerregistratie wordt tijdens alle ritten bijgehouden door de Track & Trace unit in de auto. U weet altijd waar de auto is geweest, wanneer en met welke gebruiker. De registratie voldoet aan de eisen van de Rijksbelastingsdienst. Per rit wordt geadministreerd of het een privé of zakelijke rit is, of de auto schade heeft en of de auto schoon is. Deze registratie is van belang voor de wagenparkbeheerder.

RESERVERINGSSYSTEEM

Auto’s zijn eenvoudig te reserveren met de WeGo app of de reserveringswebsite. Er kan gezocht worden naar een auto op de huidige locatie of een bepaald adres. De app geeft actuele informatie van huidige en komende ritten. De gebruiker kan de route naar de exacte locatie van de auto inzien, tankstations of elektrische laadpalen in de buurt en nog vele andere informatie bekijken.

ONTGRENDELINGSSYSTEEM

De poolauto's zijn doormiddel van de WeGo App of sms te openen en te sluiten. Wanneer de gebruiker een reservering heeft gemaakt op het voertuig worden de deuren ontgrendeld en de startonderbreker gedeactiveerd op commando van de gebruiker. Het is een geautomatiseerd sleutelmanagement waardoor er geen sleuteloverdracht of sleutelbeheer meer nodig is en de gebruiker altijd zeker is van zijn vervoer. De wagenparkbeheerder kan tevens via de beheer tool de auto openen om zo onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

FACTURATIE & BETAALFUNCTIONALITEIT

OPTIONEEL Wanneer de poolauto's worden gebruikt voor ritten met privédoeleinden en/of buiten werktijd kan hier een marktconform tarief voor berekend worden. Het systeem generaliseert automatisch facturen en is in te vullen naar eigen voorkeur. De factuur kan worden bepaald door de gebruikte auto, reserveringsperiodes en gereden kilometers. Het systeem biedt de mogelijkheid om direct de factuur naar de gebruikers te sturen. Door middel van een automatisch incasso kan het bedrag betaald worden.

RAPPORTAGE FISCALE RISICO'S

Een sluitende kilometerregistratie is een voorwaarde die de rijksbelastingdienst oplegt. Aan de hand van deze registratie kunnen leidinggevenden controleren of en wanneer er sprake is van privégebruik van het dienstvoertuig. De ritten die in de rapportage naar voren komen zijn: 1) de ritten die buiten de kantooruren zijn gemaakt en 2) de ritten die buiten de werkgrens zijn gemaakt (ongeacht of deze ritten binnen of buiten werktijden plaatsvinden).

RAPPORTAGE OPTIMALISATIE BEZETTINGSGRAAD

Deze rapportage geeft inzicht in de bezettingsgraad van de voertuigen (percentage van de gebruikte tijde ten opzicht van de beschikbare tijd) en het aantal gereden kilometers. In de loop van de tijd worden kengetallen ontwikkeld, zodat er toegewerkt kan worden naar een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van de voertuigen (door aanpassing van de omvang van het wagenpark) met behoud van flexibiliteit.

RAPPORTAGE ONDERHOUDSPLANNING VAN DE VOERTUIGEN

OPTIONEEL De wagenparkbeheer kan een overzicht uitdraaien met het aantal gereden kilometers per voertuig. Mede op basis van dit overzicht kan een planning gemaakt worden voor regulier onderhoud aan de voertuigen binnen het wagenpark.

RAPPORTAGE OPTIMALISEREN LOGISTIEKE PROCESSEN

OPTIONEEL Deze rapportage is toepasselijk bij speciale voertuigen. De rapportage geeft een overzicht van de daadwerkelijke gereden route, de bijbehorende tijdstippen en het aantal draaiuren van eventueel aanwezige opbouwapparatuur. Deze overzichten worden gebruikt 1) voor een overzicht van de nog uit te voeren werkzaamheden en 2) voor de routekeuze optimalisatie.HOE WERKT HET?
ONZE DIENSTVERLENING ONTZORGT UW ORGANISATIE

WeGo neemt uw zorgen uithanden met een vooruitstrevende dienstverlening.

Inrichting systeem
Inbouw van de voertuigen

Begeleiding van de wagenparkbeheerder
Onderhoud en beheer van het systeem

Data opslag
2e en 3e lijn supportOTHER PRODUCTS

AUTODEEL PLATFORM
PUBLIC

Een auto verhuren op uw eigen platform zoals u dat wilt. Eenvoudig en goedkoop vervoer voor uw publiek.

AUTODEEL PLATFORM
COMMUNITY

Voor uw eigen community een platform waarmee de verhuur van uw auto nog nooit zo makkelijk ging.