Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam

+31 (0)20 705 5187 info@wego.nu
WeGo koppelt met CarWise

WeGo koppelt met CarWise

Verhuurplatform Rentwise en autodeelplatform WeGo hebben een koppeling gemaakt. Dankzij die koppeling kunnen verhuurauto’s ook ingezet worden als deelauto.

“Op die manier kan de bezettingsgraad van een auto omhoog”, aldus René Fabrie, directeur/eigenaar van IT-bedrijf Carwise, waar de verhuurmodule Rentwise onder valt.

“Het is nu nog of-of, maar door de koppeling niet meer. Een auto wordt óf ingezet als verhuurauto, óf als deelauto, niet allebei”, legt Fabrie uit. Het grote verschil is volgens hem dat deelauto’s connected zijn met een kastje en te openen zijn met een digitale sleutel via de WeGo App. “Verhuurauto’s zijn zo ver nog niet, maar daar komt met de koppeling met WeGo verandering in”

Als voorbeeld neemt hij dealerbedrijven. Die zetten auto’s in voor vervangend vervoer. “Een klant moet dan binnen de openingstijden een auto op komen halen. Terwijl, als het een deelauto is, kan deze buiten het terrein worden klaargezet en kan de klant de auto ophalen wanneer hij wil, ook om 6 uur ’s ochtends, omdat de auto met de app te openen is”, aldus Fabrie.

De behoefte aan de samenwerking met deelplatform WeGo komt ook van de dealerbedrijven. “Diverse dealers die bij ons gebruiker zijn van Rentwise-module, zien deze koppeling wel zitten.”

Wat betreft de kosten is Fabrie helder: bij Carwise kunnen klanten de koppeling als extra module afnemen. En bij WeGo moeten ze betalen voor de hardware en het gebruik van het platform.

Binnenkort start een pilot en beging Q2 moet de autodeelmodule operationeel zijn.

reisgedrag bewust rijgedrag autodelen apps openbaar vervoer

APP TIPS VOOR BEWUSTER REISGEDRAG

Posted on juli 5, 2017

Autodelers hebben een bewuster reisgedrag, maar we willen onszelf blijven overtreffen en gebruik maken van de slimste oplossingen. Bekijk deze apps voor bewuster reisgedrag en ga slim op pad.

Diverse onderzoeken richtten zich op de de gevolgen van autodelen. Zo blijkt het een forse vermindering van CO2 uitstoot te realiseren doordat het onder andere het een daling van het autobezit per huishouden tot gevolg heeft. De zelfsprekendheid van een auto vervalt wanneer iemand gebruik gaat maken van een deelauto. Het gebruik en de kosten worden inzichtelijk, waardoor men bewuster nadenkt over de manier waarop een reis gestart wordt. Fietsen of het openbaar vervoer worden daardoor ook in overweging genomen. En daarnaast gaan we met behulp van technologie (zoals die van WeGo) efficiënter om met de autoritten.

Naast de WeGo App, waarmee auto’s eenvoudig gereserveerd en geopend kunnen worden, hebben wij nog meer applicaties op een rij gezet die helpen om bewuster reisgedrag te realiseren door middel positieve prikkels. Beloningen, humor en sociale vergelijkingen versnellen namelijk de gedragsverandering. Ga de uitdaging aan!

Keuze uit de auto, de fiets of OV? Gebruik dan de app Filejeppen of TimesUpp. Altijd een up-to-date en meest efficiënt route.

Voor mensen die altijd de auto nemen: de apps GT Challenge, Positive drive, FuelLog en DriveFlo geven inzicht in het rijgedrag (kosten, CO2-uitstoot, rij-skills). Verbeter uw rijgedrag en bespaar enorm op brandstof, onderhouds- en schadekosten.

Apps voor de elektrische rijders: JEdlix en NewMotion. Ontdek waar de dichtstbijzijnde laadpalen zijn en welke het voordeligste zijn.

De volgende apps motiveren het gebruik van de fiets door de voordelen te benadrukken (snelheid, aantal verbrande calorieën, afstand). Dit zijn de apps Burn fat not fuel en iMapMyRide.

Mensen die met het openbaar vervoer reizen kunnen gebruik maken van de handige apps: Sneltrein, OV 9292, Openbaar Vervoer App (iOS) en OVinfo (Android). Deze apps maakt reizen met het openbaar vervoer een stuk makkelijker.

reisgedrag bewust rijgedrag autodelen apps openbaar vervoer

Bron: Beter Benutten
Bron: Mobility Reporter
Bron: PBL

Gemeenten autodelen

Waarom autodelen? Autodelen wordt gezien als één van de kansrijke opties in duurzame mobiliteit met voordelen als onder andere de bereikbaarheid, CO2 reductie en openbare ruimte. Door verstedelijking en instrumenten die gemeenten hebben om autodelen te beïnvloeden, zijn zij een belangrijke speler op dit gebied. Maar wat kunnen gemeenten eigenlijk doen om autodelen te stimuleren?

Autodelen is een krachtig middel en gemeenten spelen een hoofdrol. Autodelen draagt bij aan minder autogebruik en –bezit. Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een lagere parkeerdruk. Autodelers rijden 15-20% minder dan autobezitters en maken meer gebruik van OV en fiets. Dus bewuster autogebruik komt neer op 175-265 kg CO2 per jaar (PBL, 2015). Een standplaatsgebonden deelauto vervangt 9-13 auto’s. Deze vorm van autodelen heeft de grootste effecten op autogebruik- en bezit.

Steden raken overvol en auto’s nemen soms wel tot 40% van de openbare ruimte in. Een ruimte die voor iedereen is. Ook in landelijke gemeenten speelt de auto een hoofdrol. Er zijn vele mooie manieren te bedenken om elke 9-13 stuk van 14 m2 anders in te richten voor een fijnere plek om te leven.

Gelukkig leggen steeds meer gemeenten de rode loper uit voor de deelauto. Ze zien de positieve effecten en daarmee de potentie. Ze nemen autodelen op in hun beleidsplannen en zorgen er bijvoorbeeld voor dat de aanvraag van parkeerplaatsen soepel verloopt. Ze communiceren met inwoners over de voordelen van delen.

Er zijn ook veel gemeenten die niet goed weten waar ze moeten beginnen of worstelen met vragen waar ze zelf niet uitkomen. Andere gemeenten hebben de eerste stappen al gezet en vragen zich af wat ze nog meer kunnen doen.

Een zevental gemeenten ondertekende de Green Deal Autodelen; Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Eén van de thema’s van deze drie-jarige samenwerking met meer dan 40 organisaties, is gemeentelijk beleid. In een werkgroep wisselen gemeenten kennis en ervaring uit en komen ze tot gezamenlijke inzichten en standpunten. In deze werkgroep nemen ook aanbieders deel voor een breder perspectief. Dat biedt hen meer inzicht in de werk- en denkwijze van gemeenten en andersom.

Uit deze gezamenlijke kennisuitwisseling is een bondige factsheet gekomen met 15 tips voor gemeenten die autodelen willen versnellen: ‘de rode loper’. Onder andere Greenwheels en Mywheels hebben actief meegewerkt aan dit handige overzicht. Voor gemeenten die uitgebreidere informatie willen is er een langere versie met meer voorbeelden als resultaat van dezelfde werkgroep, met speciale dank aan Friso Metz van Advier.

Bron: autodelen.info

Gemeenten autodelen
Over de Green Deal Autodelen
De Green Deal werd op 3 juni 2015 ondertekend door (in alfabetische volgorde): Alphabet Nederland, ANWB, Arval, Business Lease Nederland, BOVAG, Capgemini Nederland, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, de Groene Zaak, EY, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, Greenwheels, InsEur Innovations, Kyotolease, Multilease, MyWheels, Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, ParkFlyRent, Share2Use, shareNL, SnappCar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik, WeGo en de Rijksoverheid. Met de Green Deal Autodelen wordt een versnelde invulling gegeven aan de eerdere doelstelling uit het “SER-Energieakkoord voor duurzame groei” over autodelen om in Nederland 2020 100.000 deelauto’s met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben. Op 27 september 2016, tijdens het shareNL symposium autodelen in Den Haag zijn toegetreden: Advier, Autodelen.net (BE), MobielRijden.Software, Mobiliteitsloket, Branchevereniging Autodelen GAVOB, Autodeelbedrijf Witkar, Autodeelbedrijf KAV ConnectCar, Gemeente Eindhoven, Gemeente Nijmegen, Gemeente Rotterdam, Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringen, Ritjeweg, Trex Carsharing.

Idealiter is het wenselijk om het gehele zakelijke wagenpark te delen onder alle medewerkers om het wagenpark efficiënter in te zetten. De arbeidsvoorwaardelijke auto staat momenteel 80% stil en deze bezettingsgraad kan vele malen hoger worden door de auto te delen. Maar wat is hierin de rol van de HR Manager?

Wanneer een bedrijf besluit het wagenpark te delen is een bepaalde switch nodig: een auto behoort niet langer tot 1 persoon, maar tot alle medewerkers van het bedrijf. Het is belangrijk om de HR Manager vanaf het eerste moment te betrekken bij de autodeel-plannen, omdat de HR Manager als taak heeft de mobiliteitsbelangen van de medewerkers te behartigen. Ook kan de HR Manager (mede)verantwoordelijkheid hebben over de operationele uitvoering van een mobiliteitsbeleid. Dat alle relevante stakeholders (directie, OR, HR, Facility ect.) consensus bereiken over de doelen van het nieuwe mobiliteitsbeleid is dan ook de eerste voorwaarde om autodelen tot een succes te maken. Meer tips vindt u hier.

Het verdwijnen van de auto als secundaire arbeidsvoorwaarde hoeft zeker geen bedreiging te vormen bij een intrede van een autodeelbeleid. Wanneer de HR Manager inziet dat door middel van flexibele mobiliteit zijn taak gemakkelijker uit te voeren is, dan staan de deuren open voor een succesvolle start van het zakelijk autodelen. De HR Manager kan door middel van carsharing technology altijd iedere medewerker toegang bieden tot een auto, heeft niet langer meer auto’s die ‘overblijven’ na het beëindigen van een arbeidscontract, en kan de medewerker een flexibele keuze bieden waarbij hij of zij de keuze kan maken in diverse mobiliteitsvormen. Naast de keuze tussen een e-bike, het OV of de deelauto kan ook per gelegenheid een passend type auto gekozen worden. Bovendien is het mogelijk om zonder bijtelling de deelauto te verhuren aan de medewerker buiten kantoortijden.

De switch gaat er komen volgens Ronald Postma, consultant bij adviesbureau Syndesmo. ‘Bij het moderne werkgeverschap krijgen medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden. Medewerkers willen van de langlopende verplichtingen af en bovendien willen veel stadsjongeren helemaal geen auto meer voor de deur’ zegt Ronald Postma.

Bron: Auto van de zaak als benefit verdwijnt van Xpert HR

In dit interview met WeGo bespreekt Toy Hertogh de switch die bedrijven moet triggeren tot het autodelen. Het interview vond plaats op 23 maart tijdens het XPO Fleet Management Day, een leerzaam evenement voor professionele fleet owners.

 

WeGo op bezoek #1

In het thema ‘WeGo op bezoek’ brengen we samen met experts actuele onderwerpen aan het licht. Deze keer ging WeGo op bezoek bij Ronald Postma, Founding Partner van Syndesmo. Syndesmo geeft organisaties advies in het mobiliteitsbeleid.

Ronald Postma
Hoe ontwikkelen organisaties een nieuw of vernieuwd mobiliteitsbeleid?

“ In de praktijk merken we dat er een directe aanleiding moet zijn. Bijvoorbeeld een parkeerprobleem, verhuizing, fusie, wegwerkzaamheden, etc. Er moet iets van urgentie zijn. Dan is ons advies dat het bedrijf eerst met alle relevante stakeholders (denk aan directie, OR, HR, facility, maar ook lijnmanagers) consensus bereikt over de belangrijkste doelen van het nieuwe mobiliteitsbeleid en daarna pas de oplossingen induikt. “

Wat is uw kijk op het zakelijk autodelen als toevoeging in het mobiliteitsbeleid?

“ Ik denk dat in veel gevallen zakelijk autodelen een waardevolle toevoeging kan zijn in het mobiliteitsbeleid. De innovatie zal o.a. zitten in het collectief opzetten van zakelijke autodeelsystemen met meerdere bedrijven en indien mogelijk met toegang tot het systeem voor  bewoners in de avond en het weekend. Ook het delen van de persoonsgebonden leaseauto zal met de juiste incentives een kansrijke trend kunnen worden. Tot slot denk ik dat de fiscus het privégebruik van de zakelijke deelauto aantrekkelijker en makkelijker zou moeten maken.  “

Wanneer adviseert u het zakelijk autodelen?

“ Zakelijk autodelen is in bijna alle gevallen een interessante oplossing. Als men duurzaamheid nastreeft, dan is een zakelijk autodeelsysteem een aantrekkelijk instrument om het zakelijk gebruik van de (veelal) vuilere privéauto’s te beperken. Streeft men kostenbesparing na, dan kan een zakelijk autodeelsysteem ook een goed instrument zijn. Er zijn namelijk geen declaraties meer nodig en minder parkeerplaatsen. Ook bij parkeerschaarste, de invoering van mobiliteitsbudgetten en het stimuleren van alternatief vervoer in het woon-werk verkeer kan een zakelijk autodeelsysteem een uitstekend alternatief zijn. “

Wat is uw toekomstverwachting op het gebied van mobiliteit van bedrijven?

“ Ik denk dat de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto het uiteindelijk gaat afleggen t.o.v. het mobiliteitsbudget, en dat de zakelijk rijder steeds vaker geconfronteerd wordt met het bonus-malus leasebudget (financiële incentives om minder, schoner en goedkoper te rijden).  Het marktaandeel van de e-bike in het woon-werk verkeer zal fors toenemen. Daarnaast denk ik dat ‘Mobility As A Service’ een belangrijke innovatie gaat worden. Providers die werknemers in staat stellen om per dag, per reis de slimste keuze te laten maken en zowel de werknemer als de werkgever daarin volledig ontzorgen. “

WeGo op bezoek #1