Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam

+31 (0)20 705 5187 info@wego.nu

BLOG

carsharing autodelen wego deelauto software

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN VAN HET AUTODEELPLATFORM

carsharing autodelen wego deelauto software

AUTODELEN VOOR HET ZAKELIJKE WAGENPARK

Posted on april 25, 2017

LEES MEER OVER HET MOBILITY MANAGEMENT

Idealiter is het wenselijk om het gehele zakelijke wagenpark te delen onder alle medewerkers om het wagenpark efficiënter in te zetten. De arbeidsvoorwaardelijke auto staat momenteel 80% stil en deze bezettingsgraad kan vele malen hoger worden door de auto te delen. Maar wat is hierin de rol van de HR Manager?

Wanneer een bedrijf besluit het wagenpark te delen is een bepaalde switch nodig: een auto behoort niet langer tot 1 persoon, maar tot alle medewerkers van het bedrijf. Het is belangrijk om de HR Manager vanaf het eerste moment te betrekken bij de autodeel-plannen, omdat de HR Manager als taak heeft de mobiliteitsbelangen van de medewerkers te behartigen. Ook kan de HR Manager (mede)verantwoordelijkheid hebben over de operationele uitvoering van een mobiliteitsbeleid. Dat alle relevante stakeholders (directie, OR, HR, Facility ect.) consensus bereiken over de doelen van het nieuwe mobiliteitsbeleid is dan ook de eerste voorwaarde om autodelen tot een succes te maken. Meer tips vindt u hier.

Het verdwijnen van de auto als secundaire arbeidsvoorwaarde hoeft zeker geen bedreiging te vormen bij een intrede van een autodeelbeleid. Wanneer de HR Manager inziet dat door middel van flexibele mobiliteit zijn taak gemakkelijker uit te voeren is, dan staan de deuren open voor een succesvolle start van het zakelijk autodelen. De HR Manager kan door middel van carsharing technology altijd iedere medewerker toegang bieden tot een auto, heeft niet langer meer auto’s die ‘overblijven’ na het beëindigen van een arbeidscontract, en kan de medewerker een flexibele keuze bieden waarbij hij of zij de keuze kan maken in diverse mobiliteitsvormen. Naast de keuze tussen een e-bike, het OV of de deelauto kan ook per gelegenheid een passend type auto gekozen worden. Bovendien is het mogelijk om zonder bijtelling de deelauto te verhuren aan de medewerker buiten kantoortijden.

De switch gaat er komen volgens Ronald Postma, consultant bij adviesbureau Syndesmo. ‘Bij het moderne werkgeverschap krijgen medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden. Medewerkers willen van de langlopende verplichtingen af en bovendien willen veel stadsjongeren helemaal geen auto meer voor de deur’ zegt Ronald Postma.

Bron: Auto van de zaak als benefit verdwijnt van Xpert HR

In dit interview met WeGo bespreekt Toy Hertogh de switch die bedrijven moet triggeren tot het autodelen. Het interview vond plaats op 23 maart tijdens het XPO Fleet Management Day, een leerzaam evenement voor professionele fleet owners.

 

WeGo op bezoek #1

In het thema ‘WeGo op bezoek’ brengen we samen met experts actuele onderwerpen aan het licht. Deze keer ging WeGo op bezoek bij Ronald Postma, Founding Partner van Syndesmo. Syndesmo geeft organisaties advies in het mobiliteitsbeleid.

Ronald Postma
Hoe ontwikkelen organisaties een nieuw of vernieuwd mobiliteitsbeleid?

“ In de praktijk merken we dat er een directe aanleiding moet zijn. Bijvoorbeeld een parkeerprobleem, verhuizing, fusie, wegwerkzaamheden, etc. Er moet iets van urgentie zijn. Dan is ons advies dat het bedrijf eerst met alle relevante stakeholders (denk aan directie, OR, HR, facility, maar ook lijnmanagers) consensus bereikt over de belangrijkste doelen van het nieuwe mobiliteitsbeleid en daarna pas de oplossingen induikt. “

Wat is uw kijk op het zakelijk autodelen als toevoeging in het mobiliteitsbeleid?

“ Ik denk dat in veel gevallen zakelijk autodelen een waardevolle toevoeging kan zijn in het mobiliteitsbeleid. De innovatie zal o.a. zitten in het collectief opzetten van zakelijke autodeelsystemen met meerdere bedrijven en indien mogelijk met toegang tot het systeem voor  bewoners in de avond en het weekend. Ook het delen van de persoonsgebonden leaseauto zal met de juiste incentives een kansrijke trend kunnen worden. Tot slot denk ik dat de fiscus het privégebruik van de zakelijke deelauto aantrekkelijker en makkelijker zou moeten maken.  “

Wanneer adviseert u het zakelijk autodelen?

“ Zakelijk autodelen is in bijna alle gevallen een interessante oplossing. Als men duurzaamheid nastreeft, dan is een zakelijk autodeelsysteem een aantrekkelijk instrument om het zakelijk gebruik van de (veelal) vuilere privéauto’s te beperken. Streeft men kostenbesparing na, dan kan een zakelijk autodeelsysteem ook een goed instrument zijn. Er zijn namelijk geen declaraties meer nodig en minder parkeerplaatsen. Ook bij parkeerschaarste, de invoering van mobiliteitsbudgetten en het stimuleren van alternatief vervoer in het woon-werk verkeer kan een zakelijk autodeelsysteem een uitstekend alternatief zijn. “

Wat is uw toekomstverwachting op het gebied van mobiliteit van bedrijven?

“ Ik denk dat de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto het uiteindelijk gaat afleggen t.o.v. het mobiliteitsbudget, en dat de zakelijk rijder steeds vaker geconfronteerd wordt met het bonus-malus leasebudget (financiële incentives om minder, schoner en goedkoper te rijden).  Het marktaandeel van de e-bike in het woon-werk verkeer zal fors toenemen. Daarnaast denk ik dat ‘Mobility As A Service’ een belangrijke innovatie gaat worden. Providers die werknemers in staat stellen om per dag, per reis de slimste keuze te laten maken en zowel de werknemer als de werkgever daarin volledig ontzorgen. “

WeGo op bezoek #1

 

TERUGBLIKKEN OP 2016: WEGO’S HOOGTEPUNTEN

Posted on januari 13, 2017

Het nieuwe jaar 2017 is begonnen en dat betekent nieuwe kansen en uitdagingen. Toch willen wij even terugblikken op het jaar 2016, dat ons fantastische momenten heeft bezorgd en resultaten heeft opgeleverd waar wij erg trots op zijn.

In een markt die langzaam tot ontspruiting komt heeft WeGo dit jaar voor haar klanten meer dan 1.000 voertuigen uitgerust. Daarmee ontpopt WeGo zich steeds meer tot marktleider van het zakelijk autodelen, hetgeen we terugzien in de contracten die we hebben weten binnen te halen en de samenwerkingsverbanden die we zijn aangegaan.

Samenwerking met BMW & Renault
Naast de vergaande samenwerking met Louwman werkt WeGo nauw samen met de toonaangevende autofabrikanten BMW en Renault. Dit onderstreept de merkonafhankelijkheid die WeGo voor ogen heeft en geeft meer mogelijkheden op het gebied van elektrische poolvoertuigen. In deze samenwerking kan WeGo als eerste in Nederland haar autodeeloplossingen aanbieden zonder toevoeging van hardware in voertuigen, hetgeen drempelverlagend werkt en de uitrolsnelheid bevordert.

Terberg Leasing levert poolvoertuigen met WeGo oplossing!
In oktober 2016 werden de eerste deelauto’s door leasemaatschappij Terberg Leasing geleverd bij haar klanten. “Door een goede samenwerking tussen Terberg en WeGo wordt er een nieuw product aangeboden, waarmee onze klanten de inzet van hun wagenpark kunnen optimaliseren en kosten besparen.”, aldus Sander Voolstra, accountmanager van Terberg Leasing.

We Drive Solar & WeGo delen auto’s op zonne-energie!
Het project gaat eind deze maand officieel van start, maar tijdens de kick-off en de dag van de duurzaamheid was er al veel aandacht voor dit innovatieve initiatief . Doelstelling is om 150 elektrische deelauto’s in 2017 via het WeGo platform aan te bieden aan gebruikersgroepen/gemeenten in de provincie Utrecht. WeGo verwacht dat dit project ook voor andere gemeenten bijzonder aantrekkelijk kan zijn.

2017
WeGo verwacht nog veel meer moois te gaan doen in 2017. Er worden dit jaar meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan met gerenommeerde partijen, die gaan helpen om de leidende positie van WeGo te handhaven en uit te breiden.

 

” Auto’s moeten rijden, klaar staan, maar nooit stilstaan! ” – Toy Hertogh (Directeur WeGo)

facebook foto43