Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam

+31 (0)20 705 5187 info@wego.nu

BLOG

Gemeenten autodelen

Waarom autodelen? Autodelen wordt gezien als één van de kansrijke opties in duurzame mobiliteit met voordelen als onder andere de bereikbaarheid, CO2 reductie en openbare ruimte. Door verstedelijking en instrumenten die gemeenten hebben om autodelen te beïnvloeden, zijn zij een belangrijke speler op dit gebied. Maar wat kunnen gemeenten eigenlijk doen om autodelen te stimuleren?

Autodelen is een krachtig middel en gemeenten spelen een hoofdrol. Autodelen draagt bij aan minder autogebruik en –bezit. Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een lagere parkeerdruk. Autodelers rijden 15-20% minder dan autobezitters en maken meer gebruik van OV en fiets. Dus bewuster autogebruik komt neer op 175-265 kg CO2 per jaar (PBL, 2015). Een standplaatsgebonden deelauto vervangt 9-13 auto’s. Deze vorm van autodelen heeft de grootste effecten op autogebruik- en bezit.

Steden raken overvol en auto’s nemen soms wel tot 40% van de openbare ruimte in. Een ruimte die voor iedereen is. Ook in landelijke gemeenten speelt de auto een hoofdrol. Er zijn vele mooie manieren te bedenken om elke 9-13 stuk van 14 m2 anders in te richten voor een fijnere plek om te leven.

Gelukkig leggen steeds meer gemeenten de rode loper uit voor de deelauto. Ze zien de positieve effecten en daarmee de potentie. Ze nemen autodelen op in hun beleidsplannen en zorgen er bijvoorbeeld voor dat de aanvraag van parkeerplaatsen soepel verloopt. Ze communiceren met inwoners over de voordelen van delen.

Er zijn ook veel gemeenten die niet goed weten waar ze moeten beginnen of worstelen met vragen waar ze zelf niet uitkomen. Andere gemeenten hebben de eerste stappen al gezet en vragen zich af wat ze nog meer kunnen doen.

Een zevental gemeenten ondertekende de Green Deal Autodelen; Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Eén van de thema’s van deze drie-jarige samenwerking met meer dan 40 organisaties, is gemeentelijk beleid. In een werkgroep wisselen gemeenten kennis en ervaring uit en komen ze tot gezamenlijke inzichten en standpunten. In deze werkgroep nemen ook aanbieders deel voor een breder perspectief. Dat biedt hen meer inzicht in de werk- en denkwijze van gemeenten en andersom.

Uit deze gezamenlijke kennisuitwisseling is een bondige factsheet gekomen met 15 tips voor gemeenten die autodelen willen versnellen: ‘de rode loper’. Onder andere Greenwheels en Mywheels hebben actief meegewerkt aan dit handige overzicht. Voor gemeenten die uitgebreidere informatie willen is er een langere versie met meer voorbeelden als resultaat van dezelfde werkgroep, met speciale dank aan Friso Metz van Advier.

Bron: autodelen.info

Gemeenten autodelen
Over de Green Deal Autodelen
De Green Deal werd op 3 juni 2015 ondertekend door (in alfabetische volgorde): Alphabet Nederland, ANWB, Arval, Business Lease Nederland, BOVAG, Capgemini Nederland, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, de Groene Zaak, EY, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, Greenwheels, InsEur Innovations, Kyotolease, Multilease, MyWheels, Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, ParkFlyRent, Share2Use, shareNL, SnappCar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik, WeGo en de Rijksoverheid. Met de Green Deal Autodelen wordt een versnelde invulling gegeven aan de eerdere doelstelling uit het “SER-Energieakkoord voor duurzame groei” over autodelen om in Nederland 2020 100.000 deelauto’s met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben. Op 27 september 2016, tijdens het shareNL symposium autodelen in Den Haag zijn toegetreden: Advier, Autodelen.net (BE), MobielRijden.Software, Mobiliteitsloket, Branchevereniging Autodelen GAVOB, Autodeelbedrijf Witkar, Autodeelbedrijf KAV ConnectCar, Gemeente Eindhoven, Gemeente Nijmegen, Gemeente Rotterdam, Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringen, Ritjeweg, Trex Carsharing.

Idealiter is het wenselijk om het gehele zakelijke wagenpark te delen onder alle medewerkers om het wagenpark efficiënter in te zetten. De arbeidsvoorwaardelijke auto staat momenteel 80% stil en deze bezettingsgraad kan vele malen hoger worden door de auto te delen. Maar wat is hierin de rol van de HR Manager?

Wanneer een bedrijf besluit het wagenpark te delen is een bepaalde switch nodig: een auto behoort niet langer tot 1 persoon, maar tot alle medewerkers van het bedrijf. Het is belangrijk om de HR Manager vanaf het eerste moment te betrekken bij de autodeel-plannen, omdat de HR Manager als taak heeft de mobiliteitsbelangen van de medewerkers te behartigen. Ook kan de HR Manager (mede)verantwoordelijkheid hebben over de operationele uitvoering van een mobiliteitsbeleid. Dat alle relevante stakeholders (directie, OR, HR, Facility ect.) consensus bereiken over de doelen van het nieuwe mobiliteitsbeleid is dan ook de eerste voorwaarde om autodelen tot een succes te maken. Meer tips vindt u hier.

Het verdwijnen van de auto als secundaire arbeidsvoorwaarde hoeft zeker geen bedreiging te vormen bij een intrede van een autodeelbeleid. Wanneer de HR Manager inziet dat door middel van flexibele mobiliteit zijn taak gemakkelijker uit te voeren is, dan staan de deuren open voor een succesvolle start van het zakelijk autodelen. De HR Manager kan door middel van carsharing technology altijd iedere medewerker toegang bieden tot een auto, heeft niet langer meer auto’s die ‘overblijven’ na het beëindigen van een arbeidscontract, en kan de medewerker een flexibele keuze bieden waarbij hij of zij de keuze kan maken in diverse mobiliteitsvormen. Naast de keuze tussen een e-bike, het OV of de deelauto kan ook per gelegenheid een passend type auto gekozen worden. Bovendien is het mogelijk om zonder bijtelling de deelauto te verhuren aan de medewerker buiten kantoortijden.

De switch gaat er komen volgens Ronald Postma, consultant bij adviesbureau Syndesmo. ‘Bij het moderne werkgeverschap krijgen medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden. Medewerkers willen van de langlopende verplichtingen af en bovendien willen veel stadsjongeren helemaal geen auto meer voor de deur’ zegt Ronald Postma.

Bron: Auto van de zaak als benefit verdwijnt van Xpert HR

In dit interview met WeGo bespreekt Toy Hertogh de switch die bedrijven moet triggeren tot het autodelen. Het interview vond plaats op 23 maart tijdens het XPO Fleet Management Day, een leerzaam evenement voor professionele fleet owners.

 

WeGo op bezoek #1

In het thema ‘WeGo op bezoek’ brengen we samen met experts actuele onderwerpen aan het licht. Deze keer ging WeGo op bezoek bij Ronald Postma, Founding Partner van Syndesmo. Syndesmo geeft organisaties advies in het mobiliteitsbeleid.

Ronald Postma
Hoe ontwikkelen organisaties een nieuw of vernieuwd mobiliteitsbeleid?

“ In de praktijk merken we dat er een directe aanleiding moet zijn. Bijvoorbeeld een parkeerprobleem, verhuizing, fusie, wegwerkzaamheden, etc. Er moet iets van urgentie zijn. Dan is ons advies dat het bedrijf eerst met alle relevante stakeholders (denk aan directie, OR, HR, facility, maar ook lijnmanagers) consensus bereikt over de belangrijkste doelen van het nieuwe mobiliteitsbeleid en daarna pas de oplossingen induikt. “

Wat is uw kijk op het zakelijk autodelen als toevoeging in het mobiliteitsbeleid?

“ Ik denk dat in veel gevallen zakelijk autodelen een waardevolle toevoeging kan zijn in het mobiliteitsbeleid. De innovatie zal o.a. zitten in het collectief opzetten van zakelijke autodeelsystemen met meerdere bedrijven en indien mogelijk met toegang tot het systeem voor  bewoners in de avond en het weekend. Ook het delen van de persoonsgebonden leaseauto zal met de juiste incentives een kansrijke trend kunnen worden. Tot slot denk ik dat de fiscus het privégebruik van de zakelijke deelauto aantrekkelijker en makkelijker zou moeten maken.  “

Wanneer adviseert u het zakelijk autodelen?

“ Zakelijk autodelen is in bijna alle gevallen een interessante oplossing. Als men duurzaamheid nastreeft, dan is een zakelijk autodeelsysteem een aantrekkelijk instrument om het zakelijk gebruik van de (veelal) vuilere privéauto’s te beperken. Streeft men kostenbesparing na, dan kan een zakelijk autodeelsysteem ook een goed instrument zijn. Er zijn namelijk geen declaraties meer nodig en minder parkeerplaatsen. Ook bij parkeerschaarste, de invoering van mobiliteitsbudgetten en het stimuleren van alternatief vervoer in het woon-werk verkeer kan een zakelijk autodeelsysteem een uitstekend alternatief zijn. “

Wat is uw toekomstverwachting op het gebied van mobiliteit van bedrijven?

“ Ik denk dat de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto het uiteindelijk gaat afleggen t.o.v. het mobiliteitsbudget, en dat de zakelijk rijder steeds vaker geconfronteerd wordt met het bonus-malus leasebudget (financiële incentives om minder, schoner en goedkoper te rijden).  Het marktaandeel van de e-bike in het woon-werk verkeer zal fors toenemen. Daarnaast denk ik dat ‘Mobility As A Service’ een belangrijke innovatie gaat worden. Providers die werknemers in staat stellen om per dag, per reis de slimste keuze te laten maken en zowel de werknemer als de werkgever daarin volledig ontzorgen. “

WeGo op bezoek #1

 

TERUGBLIKKEN OP 2016: WEGO’S HOOGTEPUNTEN

Posted on januari 13, 2017

Het nieuwe jaar 2017 is begonnen en dat betekent nieuwe kansen en uitdagingen. Toch willen wij even terugblikken op het jaar 2016, dat ons fantastische momenten heeft bezorgd en resultaten heeft opgeleverd waar wij erg trots op zijn.

In een markt die langzaam tot ontspruiting komt heeft WeGo dit jaar voor haar klanten meer dan 1.000 voertuigen uitgerust. Daarmee ontpopt WeGo zich steeds meer tot marktleider van het zakelijk autodelen, hetgeen we terugzien in de contracten die we hebben weten binnen te halen en de samenwerkingsverbanden die we zijn aangegaan.

Samenwerking met BMW & Renault
Naast de vergaande samenwerking met Louwman werkt WeGo nauw samen met de toonaangevende autofabrikanten BMW en Renault. Dit onderstreept de merkonafhankelijkheid die WeGo voor ogen heeft en geeft meer mogelijkheden op het gebied van elektrische poolvoertuigen. In deze samenwerking kan WeGo als eerste in Nederland haar autodeeloplossingen aanbieden zonder toevoeging van hardware in voertuigen, hetgeen drempelverlagend werkt en de uitrolsnelheid bevordert.

Terberg Leasing levert poolvoertuigen met WeGo oplossing!
In oktober 2016 werden de eerste deelauto’s door leasemaatschappij Terberg Leasing geleverd bij haar klanten. “Door een goede samenwerking tussen Terberg en WeGo wordt er een nieuw product aangeboden, waarmee onze klanten de inzet van hun wagenpark kunnen optimaliseren en kosten besparen.”, aldus Sander Voolstra, accountmanager van Terberg Leasing.

We Drive Solar & WeGo delen auto’s op zonne-energie!
Het project gaat eind deze maand officieel van start, maar tijdens de kick-off en de dag van de duurzaamheid was er al veel aandacht voor dit innovatieve initiatief . Doelstelling is om 150 elektrische deelauto’s in 2017 via het WeGo platform aan te bieden aan gebruikersgroepen/gemeenten in de provincie Utrecht. WeGo verwacht dat dit project ook voor andere gemeenten bijzonder aantrekkelijk kan zijn.

2017
WeGo verwacht nog veel meer moois te gaan doen in 2017. Er worden dit jaar meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan met gerenommeerde partijen, die gaan helpen om de leidende positie van WeGo te handhaven en uit te breiden.

 

” Auto’s moeten rijden, klaar staan, maar nooit stilstaan! ” – Toy Hertogh (Directeur WeGo)

facebook foto43

Autodelen binnen een 'Smart City'

We hebben smartphones, smartwatches, slimme (energie)meters… Eén ding is zeker: de technologie is volop in ontwikkeling. Tegenwoordig horen we ook steeds vaker over het fenomeen ‘Smart City’, maar wat houdt een slimme stad in?  En hoe kunnen we onze steden dan slimmer maken?

 


Wat is een ‘Smart City’?
Een Smart City is een stad waar de investeringen in kapitaal en communicatie-infrastructuur bijdragen aan duurzame, economische groei en een hogere kwaliteit van leven, met een efficiënt gebruik van grondstoffen (Amsterdameconomicboard, 2016). Simpel gezegd: bij Smart Cities komen digitalisering en verstedelijking samen. Slimme technologie maakt onze steden aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder. Het rapport dat de Hogeschool van Amsterdam onlangs publiceerde laat een evaluatie zien van ‘Smart City’ projecten in de thema’s van energie, mobiliteit en circulaire economie in Amsterdam, waaronder ook de mobiliteitsoplossing van WeGo.

Energie is dus een belangrijk aspect van een Smart City. In de komende decennia zal de voortzetting van verstedelijking leiden tot een groei van het energieverbruik in de steden. De hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen afkomstig uit deze steden nemen dan nog meer toe. Het is dus van belang om slim hierop in te spelen, zodat dit op een duurzame manier kan worden opgelost. Als slimme stad wordt ook rekening gehouden met de circulaire economie: het effectief en efficiënt gebruik van grondstoffen en de hoeveelheid afval tot een minimum beperken. Kortom: het streven naar zero waste (Smart City Projects Amsterdam, 2016).

Slimme mobiliteit in uw stad
Naast energie en de circulaire economie, is ook mobiliteit en transport van groot belang bij het vergroten van de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van steden. Een Smart City moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor toeristen, bezoekers en bewoners. Uitdagingen wat betreft mobiliteit in een stad zijn: het verminderen van overvolle wegen en geluidsoverlast van verkeer, verbetering van de toegankelijkheid en verbetering van de luchtkwaliteit.

Een oplossing dat perfect inspeelt op bovengenoemde uitdagingen is het nieuwe initiatief van ‘We Drive Solar’. De elektrische auto’s rijden op zonne-energie en worden gedeeld met een groep gebruikers. Laad de auto 1 uur op met de geïnstalleerde laadpaal van Smart Solar Charging en u kunt alweer 140 kilometer rijden. Dit duurzame initiatief verhoogt de efficiëntie in het gebruik van de voertuigen, beperkt de CO2-uitstoot, gaat om met slimme energie en vermindert het verkeersgeluidsoverlast. Duidelijk een oplossing voor veel stadsproblemen!

Gemeente Amsterdam draagt al langer de naam ‘Smart City’. Het Amsterdam Smart City (ASC) platform streeft naar continue ontwikkeling. Autodelen vindt u in verschillende vormen in deze stad, zowel voor particulieren als voor de medewerkers van Gemeente Amsterdam. De provincie Utrecht is ook al op de goede weg: We Drive Solar maakt hier gebruik van het autodeel platform WeGo; maar liefst 150 elektrische deelauto’s worden aangeboden aan lokale gebruikersgroepen. Uiteindelijk voorzien wij dat smart cities geen uitzondering meer zullen zijn, maar een standaard.

 

Bron: Smart City Projects Amsterdam 2016
Bron: Amsterdam economic board

Autodelen binnen een 'Smart City'