Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam

+31 (0)20 705 5187 info@wego.nu

BLOG

WEGO OP BEZOEK #1 // VERANDERING IN HET MOBILITEITSBELEID

In het thema ‘WeGo op bezoek’ brengen we samen met experts actuele onderwerpen aan het licht. Deze keer ging WeGo op bezoek bij Ronald Postma, Founding Partner van Syndesmo. Syndesmo geeft organisaties advies in het mobiliteitsbeleid.

Ronald Postma
Hoe ontwikkelen organisaties een nieuw of vernieuwd mobiliteitsbeleid?

“ In de praktijk merken we dat er een directe aanleiding moet zijn. Bijvoorbeeld een parkeerprobleem, verhuizing, fusie, wegwerkzaamheden, etc. Er moet iets van urgentie zijn. Dan is ons advies dat het bedrijf eerst met alle relevante stakeholders (denk aan directie, OR, HR, facility, maar ook lijnmanagers) consensus bereikt over de belangrijkste doelen van het nieuwe mobiliteitsbeleid en daarna pas de oplossingen induikt. “

Wat is uw kijk op het zakelijk autodelen als toevoeging in het mobiliteitsbeleid?

“ Ik denk dat in veel gevallen zakelijk autodelen een waardevolle toevoeging kan zijn in het mobiliteitsbeleid. De innovatie zal o.a. zitten in het collectief opzetten van zakelijke autodeelsystemen met meerdere bedrijven en indien mogelijk met toegang tot het systeem voor  bewoners in de avond en het weekend. Ook het delen van de persoonsgebonden leaseauto zal met de juiste incentives een kansrijke trend kunnen worden. Tot slot denk ik dat de fiscus het privégebruik van de zakelijke deelauto aantrekkelijker en makkelijker zou moeten maken.  “

Wanneer adviseert u het zakelijk autodelen?

“ Zakelijk autodelen is in bijna alle gevallen een interessante oplossing. Als men duurzaamheid nastreeft, dan is een zakelijk autodeelsysteem een aantrekkelijk instrument om het zakelijk gebruik van de (veelal) vuilere privéauto’s te beperken. Streeft men kostenbesparing na, dan kan een zakelijk autodeelsysteem ook een goed instrument zijn. Er zijn namelijk geen declaraties meer nodig en minder parkeerplaatsen. Ook bij parkeerschaarste, de invoering van mobiliteitsbudgetten en het stimuleren van alternatief vervoer in het woon-werk verkeer kan een zakelijk autodeelsysteem een uitstekend alternatief zijn. “

Wat is uw toekomstverwachting op het gebied van mobiliteit van bedrijven?

“ Ik denk dat de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto het uiteindelijk gaat afleggen t.o.v. het mobiliteitsbudget, en dat de zakelijk rijder steeds vaker geconfronteerd wordt met het bonus-malus leasebudget (financiële incentives om minder, schoner en goedkoper te rijden).  Het marktaandeel van de e-bike in het woon-werk verkeer zal fors toenemen. Daarnaast denk ik dat ‘Mobility As A Service’ een belangrijke innovatie gaat worden. Providers die werknemers in staat stellen om per dag, per reis de slimste keuze te laten maken en zowel de werknemer als de werkgever daarin volledig ontzorgen. “

WeGo op bezoek #1

 

TERUGBLIKKEN OP 2016: WEGO’S HOOGTEPUNTEN

Het nieuwe jaar 2017 is begonnen en dat betekent nieuwe kansen en uitdagingen. Toch willen wij even terugblikken op het jaar 2016, dat ons fantastische momenten heeft bezorgd en resultaten heeft opgeleverd waar wij erg trots op zijn.

In een markt die langzaam tot ontspruiting komt heeft WeGo dit jaar voor haar klanten meer dan 1.000 voertuigen uitgerust. Daarmee ontpopt WeGo zich steeds meer tot marktleider van het zakelijk autodelen, hetgeen we terugzien in de contracten die we hebben weten binnen te halen en de samenwerkingsverbanden die we zijn aangegaan.

Samenwerking met BMW & Renault
Naast de vergaande samenwerking met Louwman werkt WeGo nauw samen met de toonaangevende autofabrikanten BMW en Renault. Dit onderstreept de merkonafhankelijkheid die WeGo voor ogen heeft en geeft meer mogelijkheden op het gebied van elektrische poolvoertuigen. In deze samenwerking kan WeGo als eerste in Nederland haar autodeeloplossingen aanbieden zonder toevoeging van hardware in voertuigen, hetgeen drempelverlagend werkt en de uitrolsnelheid bevordert.

Terberg Leasing levert poolvoertuigen met WeGo oplossing!
In oktober 2016 werden de eerste deelauto’s door leasemaatschappij Terberg Leasing geleverd bij haar klanten. “Door een goede samenwerking tussen Terberg en WeGo wordt er een nieuw product aangeboden, waarmee onze klanten de inzet van hun wagenpark kunnen optimaliseren en kosten besparen.”, aldus Sander Voolstra, accountmanager van Terberg Leasing.

We Drive Solar & WeGo delen auto’s op zonne-energie!
Het project gaat eind deze maand officieel van start, maar tijdens de kick-off en de dag van de duurzaamheid was er al veel aandacht voor dit innovatieve initiatief . Doelstelling is om 150 elektrische deelauto’s in 2017 via het WeGo platform aan te bieden aan gebruikersgroepen/gemeenten in de provincie Utrecht. WeGo verwacht dat dit project ook voor andere gemeenten bijzonder aantrekkelijk kan zijn.

2017
WeGo verwacht nog veel meer moois te gaan doen in 2017. Er worden dit jaar meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan met gerenommeerde partijen, die gaan helpen om de leidende positie van WeGo te handhaven en uit te breiden.

 

” Auto’s moeten rijden, klaar staan, maar nooit stilstaan! ” – Toy Hertogh (Directeur WeGo)

facebook foto43

AUTODELEN BINNEN EEN ‘SMART CITY’? DE PERFECTE MATCH!

We hebben smartphones, smartwatches, slimme (energie)meters… Eén ding is zeker: de technologie is volop in ontwikkeling. Tegenwoordig horen we ook steeds vaker over het fenomeen ‘Smart City’, maar wat houdt een slimme stad in?  En hoe kunnen we onze steden dan slimmer maken?


Wat is een ‘Smart City’?

Een Smart City is een stad waar de investeringen in kapitaal en communicatie-infrastructuur bijdragen aan duurzame, economische groei en een hogere kwaliteit van leven, met een efficiënt gebruik van grondstoffen (Amsterdameconomicboard, 2016). Simpel gezegd: bij Smart Cities komen digitalisering en verstedelijking samen. Slimme technologie maakt onze steden aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder. Het rapport dat de Hogeschool van Amsterdam onlangs publiceerde laat een evaluatie zien van ‘Smart City’ projecten in de thema’s van energie, mobiliteit en circulaire economie in Amsterdam, waaronder ook de mobiliteitsoplossing van WeGo.

Energie is dus een belangrijk aspect van een Smart City. In de komende decennia zal de voortzetting van verstedelijking leiden tot een groei van het energieverbruik in de steden. De hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen afkomstig uit deze steden nemen dan nog meer toe. Het is dus van belang om slim hierop in te spelen, zodat dit op een duurzame manier kan worden opgelost. Als slimme stad wordt ook rekening gehouden met de circulaire economie: het effectief en efficiënt gebruik van grondstoffen en de hoeveelheid afval tot een minimum beperken. Kortom: het streven naar zero waste (Smart City Projects Amsterdam, 2016).

Slimme mobiliteit in uw stad

Naast energie en de circulaire economie, is ook mobiliteit en transport van groot belang bij het vergroten van de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van steden. Een Smart City moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor toeristen, bezoekers en bewoners. Uitdagingen wat betreft mobiliteit in een stad zijn: het verminderen van overvolle wegen en geluidsoverlast van verkeer, verbetering van de toegankelijkheid en verbetering van de luchtkwaliteit.

Een oplossing dat perfect inspeelt op bovengenoemde uitdagingen is het nieuwe initiatief van ‘We Drive Solar’. De elektrische auto’s rijden op zonne-energie en worden gedeeld met een groep gebruikers. Laad de auto 1 uur op met de geïnstalleerde laadpaal van Smart Solar Charging en u kunt alweer 140 kilometer rijden. Dit duurzame initiatief verhoogt de efficiëntie in het gebruik van de voertuigen, beperkt de CO2-uitstoot, gaat om met slimme energie en vermindert het verkeersgeluidsoverlast. Duidelijk een oplossing voor veel stadsproblemen!

Gemeente Amsterdam draagt al langer de naam ‘Smart City’. Het Amsterdam Smart City (ASC) platform streeft naar continue ontwikkeling. Autodelen vindt u in verschillende vormen in deze stad, zowel voor particulieren als voor de medewerkers van Gemeente Amsterdam. De provincie Utrecht is ook al op de goede weg: We Drive Solar maakt hier gebruik van het autodeel platform WeGo; maar liefst 150 elektrische deelauto’s worden aangeboden aan lokale gebruikersgroepen. Uiteindelijk voorzien wij dat smart cities geen uitzondering meer zullen zijn, maar een standaard.

 

Bron: Smart City Projects Amsterdam 2016
Bron: Amsterdam economic board

Autodelen binnen een 'Smart City'

 

 

HOE MAAK IK ZAKELIJK AUTODELEN EEN SUCCES?

Zakelijk autodelen wordt toegevoegd aan het mobiliteitsbeleid om de mobiliteit binnen een bedrijf efficiënter, flexibeler en duurzamer te maken, maar medewerkers kunnen bij een veranderend mobiliteitsbeleid ook weerstand bieden. In deze blog worden tips gegeven hoe het implementeren van zakelijk autodelen kan leiden tot een succes.

Diverse onderzoeken berichten over de belangstelling voor zakelijk autodelen. Zo blijkt uit onderzoek dat 24% denkt dat deelauto’s worden toegevoegd aan het zakelijke wagenpark en is 8% is daadwerkelijk bereid hier een leaseauto voor op te geven (CVO, 2016). Kortom, uit deze statistieken valt te verwachten dat medewerkers niet staan te springen bij de komst van de deelauto.

De angst om een arbeidsvoorwaardelijke auto kwijt te raken laat de medewerkers al snel een conclusie trekken, terwijl blijkt dat er veelal weinig kennis is over de deelauto en de mogelijkheden hiervan. Wanneer voorstanders van autodelen naar deze conclusies luisteren, krijgen zij jeukende handjes: autodelen geeft de medewerkers juist meer flexibiliteit en door de automatisering bespaart het ook nog eens tijd; geen administratieve handelingen meer. Al goed, hoe kunt u ervoor zorgen dat zakelijk autodelen een succes wordt? WeGo heeft bij diverse klanten ervaring opgedaan en delen graag onze 4 tips.

Tip 1. Begin klein met een paar auto’s en een paar medewerkers.

Een totale omschakeling raden wij niet aan. Laat een aantal medewerkers de nieuwe manier van mobiliteit ervaren en fouten maken. Als alle medewerkers ‘vergeten’ de auto bij te tanken staat binnen de kortste keren het hele wagenpark zonder benzine. Door langzaam op te schalen kan er gestuurd worden op het gedrag van de medewerkers en wordt frustratie voorkomen.

Tip 2. Maak het voor medewerkers zo aantrekkelijk en eenvoudig mogelijk.

Het gebruik van een poolauto kan veel gedoe met zich mee brengen. Een reservering maken bij de receptie, de sleutel ophalen, kilometerstanden doorgeven en kosten declareren. Kortom, dit klinkt niet aantrekkelijk voor iemand die gewend is met zijn ‘eigen’ auto te rijden. Tegenwoordig biedt telematica hier een oplossing voor, waardoor autodelen snel, eenvoudig en leuk wordt.

Tip3. Maak gebruik van de switch van ‘bezit naar gebruik’ bij jonge mensen.

Vooral de jongere generatie is minder gehecht aan het bezitten van goederen. Zij zien de auto voornamelijk als middel om van A naar B te komen. Uit onderzoek blijkt dan ook dat 41% van de jongere generatie open staat voor autodelen (CVO, 2016). Bied daarom jonge medewerkers de mogelijkheid om van een deelauto gebruik te maken, in plaats van een arbeidsvoorwaardelijke auto.

4.Check referenties en belangen van de aanbieder waarmee u in zee gaat.

Het toevoegen van de deelauto in uw zakelijke wagenpark zal hoogstwaarschijnlijk de eerste keer voor u zijn. Het is daarom van belang dat u zich laat adviseren door een partij die ervaring heeft met het neerzetten van zakelijk autodelen en daarbij een persoonlijk advies geeft.

Bron: CVO Barrometer 2016

 

 shutterstock_150064880

WEGO MAAKT DELEN WAGENPARK INNOVATION BOOSTER MOGELIJK

Het op innovatie gerichte consultancy bureau Innovation Booster maakt sinds kort gebruik van WeGo’s Mobility Management, waarmee zakelijk autodelen gerealiseerd wordt. Hiermee kiest het bedrijf voor een innovatieve oplossing voor het efficiënter inzetten van haar wagenpark.

Voorheen maakte Innovation Booster gebruik van 7 voertuigen die elk werden toegewezen aan individuele medewerkers, met als gevolg een hoge onderbezetting van de voertuigen. Bovendien is het aantal medewerkers van Innovation Booster dit jaar stevig gegroeid. De intrede van het WeGo systeem zorgde voor een omslag naar efficiënte mobiliteit. Allard Volker, Operationeel Directeur, is tevreden met het besluit: ‘’Ondanks de explosieve groei van het aantal medewerkers hebben wij geen nieuwe voertuigen meer hoeven te bestellen. Alle medewerkers kunnen snel en eenvoudig gebruik maken van het huidige aantal voertuigen door middel van de WeGo App.’’

De 7 Toyota Aygo’s werden destijds geleverd door Louwman, partner van WeGo. De voertuigen worden momenteel gedeeld door 20 medewerkers, waardoor de voertuigen efficiënter en vaker gebruikt worden. ‘’Medewerkers worden vaak positief verrast door de flexibiliteit en de gebruiksvriendelijkheid van het WeGo Systeem; mooi om te zien dat deze innovatieve club deze mening deelt en nu ook actief naar buiten uitdraagt’’ stelt Toy Hertogh, Algemeen Directeur van WeGo.

wego mobiliteit management

TERBERG LEASING LEVERT POOLVOERTUIGEN MET WEGO OPLOSSING

Deze maand is de eerste ‘deelauto’ door leasemaatschappij Terberg Leasing geleverd aan Mansveld. Het voertuig is uitgerust met het Mobility Management van WeGo dat het wagenpark optimaliseert, waardoor op innovatieve wijze de diensten van Terberg Leasing worden aangevuld.

Met behulp van het Mobility Management van WeGo levert Terberg Leasing vanaf heden de mogelijkheid aan haar klanten om het wagenpark efficiënter en flexibel in te zetten. WeGo maakt een voertuig voor meerdere gebruikers toegankelijk. Dat houdt in dat meer medewerkers toegang hebben tot mobiliteit en de voertuigen minder onnodig stilstaan. Daarnaast kan het gebruik van privévoertuigen voor zakelijke ritten en de daaropvolgende declaraties terug gedrongen worden. Sander Voolstra, Accountmanager van Terberg Leasing staat volledig achter het samenwerkingsverband: “Door een goede samenwerking tussen Terberg en WeGo wordt er een nieuw product aangeboden, waarmee onze klanten de inzet van hun wagenpark kunnen optimaliseren en kosten besparen.

Het systeem van WeGo kenmerkt zich door de app waarmee medewerkers gemakkelijk een auto kunnen reserveren en openen. Het gehele proces is geautomatiseerd, waardoor medewerkers minder tijd kwijt zijn aan het reserveren van het poolvoertuig en het invoeren van declaraties. Ten slotte is alle moeite rond de sleuteloverdracht en de bijbehorende administratie verleden tijd voor de gebruikers van de deelauto’s van Terberg Leasing. “Het aanbieden van een deelauto draagt bij aan het onderscheidend vermogen voor leasemaatschappijen binnen een markt die al te lang heeft stil gestaan” aldus Toy Hertogh, Algemeen Directeur van WeGo.

terberg, wego, deelauto, leasemaatschappij, poolauto

WE DRIVE SOLAR & WEGO DELEN AUTO’S OP ZONNE-ENERGIE

Elektrische deelauto’s die rijden op zonne-energie: zo zien we het graag. Het nieuwe initiatief We Drive Solar maakt gebruik van het autodeel platform dat WeGo levert. 150 elektrische Renault ZOE’s worden via dit platform aangeboden aan lokale gebruikersgroepen in de provincie Utrecht.

Ondanks dat het project officieel pas in januari 2017 van start zal gaan met 20 deelauto’s was er tijdens de kick-off en de Dag van de Duurzaamheid al veel aandacht voor het duurzame en innovatieve initiatief. Naast de bijdrage aan het milieu realiseert We Drive Solar ook een besparing op vervoer voor haar gebruikers. Hoe meer gebruikers een groep vormen voor het delen van een deelauto, hoe goedkoper het gebruik wordt. Zo betaalt een gebruiker slechts 99 euro per maand wanneer hij/zij deelneemt in een groep van 6 personen. Hierbij is de verzekering, administratie en zelfs een eigen laad- en parkeerplek inbegrepen! Op dit moment is het al mogelijk om in te schrijven voor het project.

Met de geïnstalleerde laadpaal van Smart Solar Charging kan de deelauto na 1 uur opladen alweer 140 km rijden. Op een volle accu rijdt de auto maar liefst 300 km. Daarnaast leveren de 150 Renault ZOE’s een opslagcapaciteit van ruim 6000 kWh voor de woningen rondom de laadpaal waardoor de voertuigen een echte toevoeging zijn in het lokale energiesysteem.

Kortom, duurzaamheid staat vooraan bij We Drive Solar en sluit daarom perfect aan bij de visie van WeGo. Elektrische deelauto’s verhogen de efficiëntie in het gebruik van de voertuigen in Nederland en beperken tegelijkertijd de CO2 uitstoot.

we drive solar, autodelen, deelauto, zonne-energie, elektrisch rijden

Bronnen:
We Drive Solar – Website
LomboXnet – Blog We Drive Solar
Renault Actueel – 150 Renault ZOE voor deelauto initiatief We Drive Solar

SYMPOSIUM AUTODELEN; WIJ NODIGEN UIT!

Op dinsdag 27 september 2016 vindt het tweede Symposium Autodelen plaats in de Caballero Fabriek in Den Haag. Een dag dat volledig in het teken staat van het autodelen, want ondanks dat autodelen wordt gezien als de toekomst staan er nog veel vragen en uitdagingen open.

Een divers programma staat voor u klaar waarin recent onderzoek, private lease, zakelijk autodelen en vele andere sub-onderwerpen worden besproken in plenaire sessies en interactieve verdiepingssessies. Het gehele programma is hier te vinden. Iedereen die interesse heeft in het autodelen zal aanwezig zijn. Ook u kunt gratis aan het evenement deelnemen. Natuurlijk is WeGo onmisbaar op het symposium en zullen wij ons steentje bijdragen om de vraagstukken te verduidelijken en de uitdagingen aan te gaan.

We zien u graag tegemoet op het Symposium Autodelen! De gratis tickets zijn hier te bestellen. Tot dan.


symposium autodelen den haag 2016 ShareNL

AUTODELEN… VEROORZAKER VAN FILES ?!

Het einde van de zomer is weer aangebroken. Het moment van het jaar waarop de treinen voller raken, de snelwegen drukker, en de files langer worden. Wellicht gebruikt u net als vele anderen uw auto voor uw dagelijkse vervoer. De kans is groot dat u dan aandeelhouder bent in het creëren van de dagelijkse files. In het journaal worden de fileverwachtingen naast de weersverwachtingen genoemd alsof het allebei variabelen zijn waar mensen geen directe invloed op hebben. Wel dus! Het overschot aan auto’s en de ongelukken zijn de grote veroorzakers van files. En zo vlak na de zomervakantie is de kans op ongelukken maar liefst 30% groter dan normaal.

"Automobilisten moeten na de zomervakantie altijd weer even gewaarschuwd worden om extra op te letten omdat kinderen in grote groepen, lopend en op de fiets op weg zijn naar school," aldus Felix Cohen, directeur van Veilig Verkeer Nederland. Dit is de reden dat er billboards geplaatst worden met “De scholen zijn weer begonnen”. De files worden echter niet alleen door ongelukken veroorzaakt. Volgens onderzoek van Vervoerswetenschap is autodelen ook een veroorzaker van file. Het autodelen zorgt er namelijk voor dat mensen ritten met de gedeelde auto maken die zij anders niet maken. Ook worden er nu ritten met de auto gemaakt die anders met de fiets of het openbaar vervoer gemaakt werden.

files

Wel is het slimmer om de auto voor korte ritjes te laten staan. Juist bij deze korte stukjes verbruikt de auto het meeste brandstof, gemiddeld één op tien, aldus een artikel in de Metro. Als men elke dag de auto pakt voor een afstand van 3 kilometer, is dat per jaar ruim 2000 kilometer. Door voor deze ritjes consequent de fiets te pakken, wordt er ongeveer € 240 per jaar bespaard. Bovendien is het beter voor de gezondheid.

Om het fileprobleem op te lossen en het aantal ongelukken te laten dalen is het noodzakelijk dat het aantal auto’s wordt gereduceerd, de kosten worden gereduceerd en hiermee het milieu wordt bespaard. Denkt u dat autodelen hiervoor een duurzame oplossing is? Bent u bereid om (in de toekomst) te gaan autodelen? Geef uw mening hierover in een reactie!

AUTODELEN MET TREXCAR!

TrexCar maakt autodelen mogelijk voor mensen met behoefte aan flexibel vervoer, waarbij het stilstaande wagenpark van autodealers wordt ingezet. Daarmee worden niet-autobezitters geholpen en dragen ze tegelijkertijd bij aan het efficiënter inzetten van het bestaande Nederlandse wagenpark. WeGo levert de app waarmee de gebruikers de auto’s kunnen reserveren, openen en sluiten. Daarnaast wordt de administratieve afhandeling volledig verzorgd (ritregistratie, facturatie, etc).

TrexCar is een initiatief van Aimforthemoon, dat bestaat uit drie ondernemers: Gert Jan van den Brink, Tanne Tauw en Aimée de Vries. Zij werken met verschillende partijen samen om innovatief autodelen mogelijk te maken, namelijk RDC, WeGo en Bovemij. Samen brengen zij overtollige auto’s en mensen zonder auto bij elkaar. “De komst van TrexCar is naar onze mening goed getimed: we hebben geleerd van de knelpunten en tekortkomingen van andere autodeelconcepten en zijn daarmee aan de slag gegaan. In juni zijn we gestart in Nijmegen en we zijn nu aan het kijken hoe we het concept naar andere steden kunnen uitbreiden. Terwijl we dit doen blijven we het concept aanscherpen. Stapje voor stapje bouwen we uit. En uiteindelijk zullen we heel Nederland voorzien van TrexCars.”, aldus Aimée de Vries van Aimforthemoon.

Sinds de zomervakantie wordt de TrexCar steeds meer gebruikt. Logisch ook, want het concept past precies bij de doelgroep die vooral gebruik maakt van een auto voor incidentele uitstapjes buiten de woonplaats. "Je hoeft nooit op de tijd te letten omdat je een bus of trein moet halen. Bij iemand op visite gaan verder dan fietsafstand wordt ineens een feestje in plaats van een stress bezoek.", aldus een enthousiaste TrexCar gebruiker.
Wat vindt u van de TrexCar? Heeft u hem al gezien? Of zelfs al gebruikt? Geef uw mening in een reactie!

TrexCar
Bron: RTLnieuws (http://www.rtlnieuws.nl/sponsored-special/autodelen-met-de-dealer)

MEET THE TEAM

Meet The Team Stagiair Operational Support Raduz MolleeHet WeGo team is weer versterkt met een nieuwe stagiair! In juni is Radúz begonnen met een stage op de Operations afdeling. Wij laten graag onze teamleden zien die met veel plezier en inzet achter de schermen bij WeGo werken. Meet the team! Wil jij ook binnen ons team werken? Bekijk dan onze vacatures!

Radúz Mollee | Stagiair Operational Support

“WHAT KEEPS ME GOING IS GOALS”

Mijn naam is Radúz, 24 jaar, een geboren en getogen Amsterdammer en van Tsjechische en Nederlandse komaf. Ik heb Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek gestudeerd aan de TU Delft en net de MScBA Master in Management op de Rotterdam School of Management afgerond met een scriptie over Maantoerisme. In mijn vrije tijd produceer ik muziek en fotografeer ik ook graag.

MIJN TAAK

Ik ga bij WeGo meehelpen met de operations en data analyse. Daarbij ga ik bijdragen aan de marketing kanalen.

WAAROM WEGO

De reden dat ik voor een stage bij WeGo heb gekozen is simpelweg het feit dat ik toekomst zie in het concept en er bij WeGo slim wordt omgegaan met de mogelijkheden in de markt van het autodelen. Ik denk daarnaast dat ik met mijn achtergrond een waardevolle bijdrage kan leveren en ook veel kan leren over het opereren in een klein team met grote ambities.

MEEÙS OPTIMALISEERT GEBRUIK POOLAUTO’S MET WEGO

WeGo is gespecialiseerd in het ontwikkelen van autodeelconcepten. Meeùs, met 72.000 zakelijke en 300.000 particuliere klanten behorend tot de top 3 verzekeringsadviseurs in Nederland, heeft onlangs het poolsysteem van WeGo in gebruik genomen zodat medewerkers onderling de auto’s eenvoudig kunnen delen via een volledig geautomatiseerd systeem. Hiermee worden alle technische en administratieve lasten weggenomen.

 

Het mobiliteitsmanagement van WeGo zorgt zo voor optimalisatie en ontzorging van het wagenpark. “Het systeem van WeGo ontlast onze medewerkers van administratieve werkzaamheden die voorheen handmatig ingevoerd en gecontroleerd moesten worden. Zelf krijg ik meer inzicht in het gebruik van mobiliteit binnen ons bedrijf en kan daardoor auto’s efficiënter inzetten” aldus René Zijlmans, facility manager Meeùs. Zo regelen de medewerkers nu zelfstandig een voertuig, zonder dat zij ondersteuning van derden nodig hebben.

 

Meeùs maakt met het innovatieve systeem gebruik van een accurate ritregistratie, automatisch sleutelmanagement en ontgrendeling van de voertuigen. Op deze manier wordt voor de medewerkers van Meeùs ‘autodelen’ gefaciliteerd. Met de smartphone applicatie van WeGo kan de auto makkelijk gereserveerd, geopend en afgesloten worden. Met deze duurzame ontwikkeling kunnen de auto’s van Meeùs niet alleen beter gemanaged worden, maar ook milieubewuster worden ingezet.

meeus optimaliseert wagenpark wego

WEGO IN DE TELEGRAAF #SMARTCITY #AUTODELEN

wego in telegraaf smart city bijlage over gemeentelijk autodelen

wego in telegraaf smart city bijlage over gemeentelijk autodelen

Hier kunt u de hele bijlage ‘Smart City’ van de Telegraaf downloaden. In de bijlage vindt u meer informatie over slimme steden. Natuurlijk kan een smart city niet zonder een wagenpark dat gedeeld wordt, ofwel gemeentelijk autodelen. Doet uw gemeente al aan autodelen? Vertel het ons!

MEET THE TEAM

Het WeGo team is weer versterkt met een nieuwe stagiair! Vandaag is Priyant begonnen met zijn afstudeerstage. Wij laten graag onze teamleden zien die met veel plezier en inzet achter de schermen bij WeGo werken. Wil jij ook binnen ons team werken? Bekijk dan onze vacatures!

Priyant Khemai | Stagiaire Marketing en Communicatie

“YOUR ENERGY INTRODUCES YOU BEFORE YOU EVEN SPEAK”  priyant

Mijn naam is Priyant, 22 jaar en zowel geboren als getogen in Amsterdam. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de opleiding Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Mijn hobby’s zijn voetballen, fitnessen en films kijken.

MIJN TAAK

Ik ga voor WeGo mijn afstudeerscriptie schrijven. Verder ga ik de afdeling Marketing en Communicatie versterken, wat betekent dat ik mij ga bezighouden met o.a. social media en zowel interne als externe communicatie.

WAAROM WEGO

Ik heb gekozen voor WeGo omdat het een frisse, leerzame en innovatieve bedrijf is, waar ik écht iets voor kan betekenen. Het bedrijf heeft enorm veel potentie om te groeien en daar wil ik graag m’n steentje aan bijdragen!

WINTER IS COMING

Het begint steeds kouder te worden in Nederland en dat betekent dat de auto’s weer winterproof gemaakt moeten worden om veilig en gemakkelijk de weg op te kunnen. Je hebt de gebruikelijke tips zoals het aanschaffen van winterbanden, de bandendruk opmeten en aanpassen, een noodpakket in de auto bewaren voor het geval je vast komt te staan in de sneeuw en je ruitenwissers en ruitenwisservloeistof vervangen. Maar vaak denk je hier pas aan wanneer het te laat is en het alweer volop aan het vriezen is buiten. Er zijn een aantal handige tips en tricks die je kan toepassen die misschien iets ongebruikelijker zijn maar zeker wel effectief!

Tip 1. Maak je ramen ice-proof met azijn. Om ervoor te zorgen dat je ramen in de ochtend niet bevroren zijn kan je een spuitflesje vullen met driekwart azijn en een kwart water. Spuit dit ‘s avonds over je ramen en in de ochtend zullen de ruiten niet bevroren zijn. Hoe werkt het precies? Azijn bevat zuren, dit zorgt ervoor dat het smeltpunt van water omhoog gaat waardoor het voorkomt dat water bevriest.

Tip 2. Scheerschuim is een handig middeltje om te voorkomen dat je ramen beslaan. Je moet een klein beetje scheerschuim aan de binnenkant van je ramen smeren en veeg het vervolgens eraf met een keukenpapier.

Tip 3. Om te voorkomen dat je autodeuren dicht vriezen kan je gebruik maken van bakspray. Je kan bakspray op de rubberranden van de autodeuren spuiten en vervolgens met keukenpapier uitvegen. Wanneer je last hebt van sloten die vastzitten is er weer een ander trucje. Smeer dan desinfecterende handgel op de sleutel en in het slot. Zorg er wel voor dat de handgel minstens 60% alcohol bevat, anders werkt het niet.

Tip 4. Sokken kunnen je op meerdere manieren helpen. Wanneer je sokken, gevuld met kattenbakvulling, in de auto legt zal het vocht geabsorbeerd worden en beslaan de ruiten niet. Bovendien is een extra paar sokken in de auto handig voor wanneer je toch vast komt te zitten met de auto in de sneeuw. Trek de sokken over je schoenen aan zodat je meer grip hebt.

Tip 5. Gebruik auto wax om je koplampen helder en schoon te houden. Door sneeuw, ijzel en zout wat gestrooid wordt kan het zicht van de lampen minder zijn.

tips winter auto

MEET THE TEAM

 

Het WeGo team is weer versterkt met twee nieuwe aanwinsten! Wij laten graag zien wie met een enorme drive, inzet en plezier achter de schermen bij WeGo werken. Ons team bestaat op dit moment uit twaalf werknemers. Hierbij een korte introductie van onze nieuwe mannelijke collega’s.

 

SANDER VAN WAARD | Product Managersander

“DO NOT TAKE LIFE TOO SERIOUSLY. YOU WILL NEVER GET OUT OF IT ALIVE.”  

Ze noemen me Sander, omdat ik zo heet. Ik ben aangenomen om de gemiddelde leeftijd van de werknemers bij WeGo omhoog te brengen. Mijn leven bestaat, naast werken, uit mijn drie kinderen, drummen (goedwillend amateurniveau), geschiedenis, voetbal (passief), muziek en series (Breaking Bad, True Detective).

MIJN TAAK

Quote uit mijn arbeidsovereenkomst: “Medewerker treedt in dienst van werkgever in de functie van Product Manager. Tot zijn werkzaamheden behoren het ontwikkelen van systemen, neemt verantwoordelijkheid over de organisatie van het product (inclusief de services, het onderhoud, de documentatie, de kwaliteit, de kosten en de methodes), als ook de markt en de daaruit volgende road map (in samenspraak met sales).

WAAROM WEGO

WeGo is een bedrijf van beperkte omvang en biedt inhoudelijk exact de uitdaging die mij aantrekt; een combinatie van ICT (software), productdefinitie, organisatie en extern klantcontact. De omvang is voor mij belangrijk omdat ik graag in een omgeving werk waar, als ik onverhoopt om wat voor reden dan ook niet aanwezig ben, ik daadwerkelijk ook gemist word. Niet lullen maar poetsen. Met andere woorden; elke actie en beslissing is van belang en doet er toe, dus op WeGo’s aanbod werd het ‘iWent’.

 

KARL VROLIJK | Stagiaire Marketing en Sales

“ITS NOT ABOUT THE DESTINATION, ITS ABOUT THE JOURNEY”karl

Ik ben Karl, 27 jaar en ben bezig met scriptie van Small Business & Retailmanagement aan de Haagse Hoge School. Met het schrijven van mijn scriptie bij WeGo hoop ik direct bij te dragen aan de ontwikkeling van WeGo. Buiten WeGo doe ik graag aan hardlopen en fitness.
Hiernaast ben ik een echte auto fan dus zit ik bij WeGo goed!

MIJN TAAK

Ik ga mij bezig houden met marketing en sales. Ik ben nu sinds twee weken bezig op de werkvloer bij WeGo. Het is voor mij nog niet zeker waar het zwaartepunt op gaat liggen. Ik hoop met mijn scriptie een betere invulling aan marketing en sales te gaan geven.

WAAROM WEGO

Het concept van WeGo spreekt mij erg aan vanwege het duurzame aspect. Het is een mooie gedachten dat je werk bijdraagt aan een betere en mobielere wereld.
Ten tweede sta ik volledig achter het concept! Geloof in WeGo is iets wat de atmosfeer bij WeGo uitademt. Dit motiveert enorm!

GEMEENTE AMSTERDAM KIEST VOOR ZAKELIJK AUTODELEN

De gemeente Amsterdam heeft besloten om gemeentebreed over te stappen op zakelijk autodelen van kleinere dienstauto’s. De samenwerking met WeGo zorgt voor efficiënte en duurzame mobiliteit.

Na een succesvolle proefperiode wordt het zakelijk autodelen over alle gemeente-onderdelen breed uitgerold. Het gaat hier om de kleinere dienstvoertuigen (tot 3500 kg) voor algemeen gebruik. Het autodeelsysteem van WeGo zorgt ervoor dat de gemeentelijke dienstvoertuigen door de medewerkers worden gedeeld. Het zijn zogeheten poolvoertuigen uitgerust met een ritadministratie- en reserveringssysteem.

De gemeente Amsterdam vierde 1 december de Kick-Off van de brede uitrol en kan hiermee een efficiënter en duurzamer wagenpark realiseren. Daarnaast gaat er een kostenbesparing gepaard met het slimmer inzetten van de voertuigen. De dienstvoertuigen stonden gedurende de week regelmatig stil. Het autodeelsysteem zorgt ervoor dat er met minder auto’s dezelfde vervoerscapaciteit behaald kan worden. Zakelijk autodelen verlaagt op deze manier de CO2 uitstoot en draagt bij aan de realisering van het SER Energieakkoord voor duurzame groei. Een voertuig is te reserveren en te ontgrendelen door middel van de WeGo app. Alle ritten worden geregistreerd waardoor er volledig inzicht is in het gebruik van het wagenpark.

Smartcity Amsterdam houdt zich bezig met innovatieve oplossingen voor de samenleving. Autodelen wordt steeds vaker gezien als een oplossing, maar deze trend richt zich tot nu toe vooral op particulieren. WeGo voorziet in een grotere behoefte in autodelen en levert een duurzaam product dat kosten bespaart, vrije parkeerruimte creëert en het wagenparkbeheer optimaliseert.

Gemeente amsterdam autodelen

DE GREEN DEAL: ÉÉN GROTE GRAP?

De ambitie van de Green Deal is om 100.000 deelauto’s in Nederland te hebben in 2018, terwijl Nederland in het voorjaar van 2015 nog maar 16.617 deelauto’s telde. Niet iedereen is zeker van de haalbaarheid van deze doelstelling, want de deelauto’s moeten een flinke stijging maken. Het bestaande aantal op dit moment is slecht 16,6% van het te behalen doel. WeGo heeft daarentegen wel haar vertrouwen geuit door middel van haar handtekening onder de Green Deal. Het ambitieuze doel moet echter wel benaderd worden vanuit een milieuverantwoord perspectief, want daar draait het tenslotte allemaal om. Helaas benoemd de Green Deal en tevens ook het Energieakkoord alleen het aantal deelauto’s. Wat naar onze mening belangrijker is, is het aantal autodelers. De mate waarin de autodelers ook daadwerkelijk autodelen is een maatstaf voor de waarde creatie van het autodelen. De deelauto’s an sich voegen niet veel waarde toe in de maatschappij wanneer deze niet volledig bezet worden.

Sinds particulieren de mogelijkheid hebben om een eigen auto als deelauto aan te bieden via diverse deelplatformen, is het aantal deelauto’s hard gestegen. Natuurlijk is het mooi om te zien dat particulieren open staan voor de milieu- en mobiliteitsoplossing, maar wanneer we kijken naar hoe vaak deze auto’s gereserveerd worden is dat veelal nog teleurstellend. Uit onderzoek is gebleken dat er gemiddeld 7 particulieren gebruik maken van één deelauto. Wanneer deze verhouding hetzelfde zal blijven zou dat betekenen dat er ongeveer 790.000 autodelers nodig zijn om de Green Deal te verwezenlijken in 2018. Is dit een haalbaar doel? Dat is natuurlijk de vraag. Op dit moment zijn er in Nederland 131.448 autodelers en ook hier is het aantal slechts 16,6% van het te behalen doel. Maar wordt er echt een verschil gemaakt als er 100.000 deelauto’s en 790.000 autodelers zijn? Want deze mensen staan ingeschreven maar maken ze ook daadwerkelijk gebruik van de deelauto’s? En hoe vaak maken ze dan gebruik van zo’n auto?

Het afgelopen jaar is er veel aandacht aan het concept autodelen geschonken. Zelfs vanuit gemeentes wordt het belang hoog gelegd. Diverse informatieve bijeenkomsten hebben het autodelen benoemd en gemeentes zijn begonnen aan de race om de autodeel award van de Ik-ben-hopper campagne. Particulieren gaan zich steeds vaker verenigen om zo kosten te drukken en duurzamer te leven. De markt is er klaar voor en wij verwachten dat de groei in autodelers, maar ook de groei in het daadwerkelijke gebruik van de deelauto’s, iedereen versteld laat staan.

green-deal-logo

GEBREK AAN KENNIS OVER ZAKELIJK AUTODELEN

Autodelen is een concept wat steeds bekender wordt maar nog niet iedereen is klaar voor zakelijk autodelen. Dit komt o.a. door het gebrek aan kennis op dit gebied.

Daarom voert WeGo een onderzoek uit dat zich richt op zakelijk autodelen en waarom mensen bereidt zijn over te stappen naar een zakelijke deelauto. Ook wanneer u nog niet bekend bent met zakelijk autodelen kunt u alsnog deelnemen aan het onderzoek. De vragenlijst zal niet meer dan 10 minuten in beslag nemen. Onder de deelnemers wordt een restaurant waardebon van €50 verloot. Klik hier om uw deelname te beginnen. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld!

Het onderzoek wordt uitgevoerd voor een stageonderzoek van de bachelor opleiding Communicatiewetenschap aan de UvA in opdracht van WeGo. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Charlotte Buts. Wanneer u geïnteresseerd bent in de resultaten kunt u aan het eind van de vragenlijst uw email adres achterlaten en zullen de resultaten naar u gemaild worden. Wij zouden het zeer waarderen wanneer u uw vrienden en collega’s op de hoogte stelt van het onderzoek.

Together we share.

BLIJF OFFLINE IN HET VERKEER

ONderweg-ben-ik-OFFlineTegenwoordig is het steeds gebruikelijker een smartphone te hebben. In het verkeer is de smartphone een grote afleiding met als gevolg tientallen tot honderd verkeersdoden per jaar. Hierbij wordt zelfs het smartphone-gebruik als een van de gevaarlijkste vormen van afleiding genoemd. En ondanks dit gevaar wordt social media ook tijdens het rijden meerdere keren per dag gecheckt. Het blijkt zelfs dat 5 miljoen mensen hun smartphone gebruikt tijdens het rijden. In september is er een verkeerscampagne gelanceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, onder het motto ONderweg ben ik OFFline, ‘aandacht op de weg’.

Ongewenst effect

De overheid heeft de afgelopen jaren al eerder een aantal campagnes gepromoot, maar deze waren niet altijd een succes. Het blijkt dat waarschuwingscampagnes juist het tegenovergestelde effect hebben. Wanneer er op een campagne bord langs de weg staat ‘Appen, Facebooken en Twitteren doe je op een P’ dan worden rijders er onbewust door beïnvloedt. Rijders pakken niet bewust de telefoon als ze zo’n bord zien maar na onbewuste detectie pakken zij “spontaan” de telefoon. Dit onbedoeld ongewenst effect zal alleen optreden bij rijders die al af en toe hun telefoon checken, en niet bij rijders die nooit op hun telefoon kijken onder het rijden.

‘Aandacht op de weg’

De huidige campagne probeert dit effect van waarschuwingen anders in te zetten. De campagne ‘aandacht op de weg’ herinnert mensen eraan dat er een eenvoudige manier is om niet afgeleid te raken in het verkeer; zet je mobiel op stil. Mensen raken door de notificaties of de trilfunctie van de smartphone afgeleid. 25% van de rijders  geeft aan dat ze deze berichtjes ook daadwerkelijk lezen  onderweg.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Ik ben een groot voorstander van innovaties en het gebruik van social media. Maar we zijn het erover eens dat social media en autorijden niet samengaan. Met deze campagne laten we mensen zien dat dat je met één druk op de knop veiliger onderweg kunt zijn: zet je mobiel vóór vertrek op stil. Zo kun je veilig thuiskomen.”

 

Dé oplossing?

De verzekeringsmaatschappij a.s.r. heeft hier op ingespeeld en heeft een nieuwe app op de markt gebracht, de Rijveilig App. De app zorgt ervoor dat de sociale media wordt geblokkeerd wanneer men harder dan 15 km/u rijdt. De opties voor handsfree bellen en navigatie zijn nog wel te gebruiken. De afleiding neemt hierdoor af en zo zijn we onderweg offline voor meer veiligheid in het verkeer.

Wist je dat….

…zo’n 7 miljoen Nederlanders dagelijks via hun smartphone actief zijn op Facebook en Whatsapp?

…10 miljoen Nederlanders (3/4 van de bevolking) een smartphone hebben en dat de helft daarvan de smartphone gebruikt als ze onderweg zijn?

…je de lengte van een voetbalveld (90 meter) aflegt, als je bij een snelheid van 100 km/uur 3 seconden op je telefoonscherm kijkt?

…wetenschappers schatten dat afleiding een rol speelt bij 5 tot 25% van alle auto-ongevallen?

…dat lezen en schrijven van berichten achter het stuur het risico op een ongeval minstens 25 keer vergroot; sommige studies komen zelfs uit op 160 keer meer?

…automobilisten die achter het stuur tekstberichten schrijven 30% meer tijd nodig hebben om te reageren op onverwachte gebeurtenissen in het omringende verkeer?

 


Bron;
ONderweg ben ik OFFline, (2015). ONderweg ben ik OFFline. [online] Available at: http://onderwegbenikoffline.nl/

Rijksoverheid.nl, (2015). Ongestoord achter het stuur met nieuwe campagne ‘Aandacht op de weg’. [online] Available at: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/09/21/ongestoord-achter-het-stuur-met-nieuwe-campagne-aandacht-op-de-weg.

Swankhuisen, C. and de Jong, T. (2014). De beter benutten tekstgids invloed op mobiliteitsgedrag door effectieve teksten. 1st ed. [ebook] Tabula Rasa. Available at: http://tabularasa.nl/beta/wp-content/uploads/2014/10/BeterBenutten-tekstgids.pdf

WEGO SHARING DAY 27.10.2015

 

sharingweekWeGo nodigt u uit voor de WeGo Sharing Day op 27 oktober. Hier spreken wij over autodelen voor particulieren en op zakelijk gebied. We gaan graag samen in discussie over de mogelijkheden, de voordelen van autodelen en uiteraard vertellen wij over WeGo zelf. Om 10.00 uur bent u welkom voor koffie en thee. WeGo is gevestigd in een inspirerend kantoorpand in Amsterdam. Op deze plek hangt een goede vibe en creatieve sfeer! Wij hopen u hier ook te zien!

U kunt zich hier aanmelden voor het event.

AUTOBEZIT EN AUTODELEN ONDER JONGEREN

Het autobezit onder jongeren buiten de grote steden is de laatste jaren weer toegenomen blijkt uit het onderzoek van voertuiginformatie en-documentatie (VWE). Dit komt doordat het consumentenvertrouwen toegenomen is na de economische crisis. Maar het autobezit onder jongeren in de grote steden is daarentegen juist gedaald. Er zijn twee redenen die deze daling verklaren.1) In steden is er een grotere bewustzijn van meerdere vervoersmogelijkheden, 2) het autodelen wordt meer gebruikt en bekender door de stimulatie van de overheid. De overheid stimuleert autodelen omdat het van belang is voor het milieu en omdat er met minder auto’s ook minder parkeerruimte nodig is. Bekijk onderstaande infographic voor meer informatie over autobezit, autodelen en jongeren.

Untitled Infographic

BEDRIJVEN PROFITEREN VAN DE DEELECONOMIE

De deeleconomie is niet alleen interessant voor consumenten, maar ook voor bedrijven. Veel onderdelen van de deeleconomie focussen zich op consumenten en op de stappen die zij kunnen ondernemen om kosten te besparen en milieubewuster te leven door middel van ‘delen’. Maar er zijn ook voordelen voor bedrijven om deel te nemen aan de deeleconomie trend. Hier worden vier manieren voor bedrijven benoemd om hierop in te haken.

1. Bedrijven delen met andere bedrijven
Voor bedrijven kan het aanschaffen van bedrijfsmiddelen en machines een grote kostenpost zijn. De bedrijven die dit kapitaal in bezit hebben, kunnen ervoor kiezen om auto’s, fietsen, hijskranen, bulldozers, enzovoorts aan te bieden aan andere bedrijven. Bedrijven en instellingen kunnen met elkaar delen door middel van het platform Floow2. Ook kantoorruimtes die niet gebruikt worden kunnen gedeeld worden aan bedrijven of zzp’ers die een tijdelijke werkplek nodig hebben. Het delen van kantoorruimtes wordt ook wel ‘co-working’ genoemd. Op de site Deelstoel.nl stellen ambtenaren hun werkplek beschikbaar aan collega’s van andere vestigingen. Er wordt gezamenlijk gebruik gemaakt van het internet, stroom, koffieapparaten en bureauruimtes. In Nederland heb je bijvoorbeeld de co-working-dienstverleners zoals The Thinking Hut en iGluu.

2. Bedrijven laten kennis medewerkers delen
Voor consumenten bestaat de site Konnektid. Hier kunnen buurtbewoners met elkaar kennis en vaardigheden delen. Maar er bestaat ook zo’n platform op de bedrijfsvloer. Er zijn werknemers die buiten hun eigen verantwoordelijkheden om kennis of vaardigheden uitbreiden en delen met collega’s wat het bedrijf kan gebruiken. Via het platform GuruScan kunnen werknemers een vraag stellen aan collega’s op een andere locatie of etage. Op deze manier wordt informatie onderling gedeeld.

3. Bedrijven huren/delen met consumenten
De consument gebruikt en betaalt voor het product terwijl het wel in het bezit blijft van het bedrijf. Het kan dus zijn dat bedrijven bepaalde producten delen, zoals bouwbedrijven die apparaten delen of bedrijven en overheden die het wagenpark delen met de buurtbewoners buiten kantooruren. Ze kunnen dit doen door middel van een online platform of zelf een project in werking stellen. Als voorbeeld heeft Ikea in 2010 een platform gelanceerd waar klanten hun tweedehands Ikea-meubels op kunnen verkopen. Een belangrijke motivatie is dat Ikea zijn imago en reputatie als milieuvriendelijk bedrijf een flinke boost geeft en daarmee klanten trekt die graag groen kopen. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om deskundigheid te delen. Bijvoorbeeld de kennis die komt kijken bij  reparaties en onderhoud. Zij kunnen meedoen aan de deeleconomie door hun expertise aan consumenten te ‘verhuren’.

4. Zoek een nieuw businessmodel
Ook kan een bedrijf voor een  nieuw businessmodel kiezen dat zich focust op de deeleconomie. Dit trekt een nieuwe stroom consumenten aan en laat de innovatieve kant zien van het bedrijf. Er bestaan sharing events waar consumenten artikelen met elkaar ruilen. Wanneer jouw bedrijf een product heeft die op deze manier geruild kan worden, kan een bedrijf ervoor kiezen om aan zulke events deel te nemen of zelf een online deelplatform te ontwikkelen.

De groeiende deeleconomie biedt zeer veel kansen, groeipotentieel en winstgevendheid voor bedrijven die daarvan weten te profiteren.
Heeft u nog meer tips voor bedrijven om te kunnen profiteren van de deeleconomie? Reageer dan op deze blog en deel je kennis. Together we share.


Bron: Matzier, K., Velder, V., & Kathan, W., (2015). Hoe bedrijven zich kunnen aanpassen aan de deeleconomie. Sigma 3. 18-21.

 

MEET THE TEAM: NIEUWE STAGIAIRES

Wij laten jou graag zien wie er met een enorme drive en veel plezier achter de schermen bij WeGo werken. Meet the team! Op dit moment werken wij met twaalf werknemers op ons kantoor in B.Amsterdam. Jeroen en Michiel maken nog steeds deel uit van ons team! Maar maak nu kennis met de twee nieuwe vrouwelijke stagiaires.

 

 

LISA FOLKERTSMA | Stagiaire DevelopmentLisa

“THE WAY TO GET STARTED IS TO QUIT TALKING AND BEGIN DOING.”

Ik ben Lisa, 21 jaar, en ben bezig met de master Design for Interaction aan de TU Delft. Met mijn stage wil ik ervaren hoe het er aan toe gaat in een bedrijf en onderzoeken welke richting ik na mijn master op wil. Buiten WeGo doe ik graag aan dansen en roeien.

MIJN TAAK

Als stagiaire houd ik me bezig met de development van de WeGo platformen. Ik ga de gebruiksvriendelijkheid van de platformen analyseren en zal uiteindelijk een voorstel voor verbeteringen maken.

WAAROM WEGO

Ik heb voor WeGo gekozen omdat de duurzaamheid van het autodelen mij aansprak. Daarnaast wilde ik graag werkervaring opdoen. Wat ik fijn vind aan een stage bij een start-up, is dat je al snel alle werkzaamheden leert kennen en verantwoordelijkheid krijgt.

 

CHARLOTTE BUTS | Stagiaire Communicatie & MarketingCharlotte

“THE BEST REVENGE IS MASSIVE SUCCESS.”

Ik ben Charlotte, ik ben 21 jaar en zit nu in mijn derde jaar communicatiewetenschap aan de UvA. Ik woon sinds een jaartje in Amsterdam Oost.  Elke zondag hockey ik in Leiden waar ik samen met vriendinnen in een team zit. Ook borrel ik elke week met mijn dispuut.

 MIJN TAAK 

Als stagiaire marketing bij WeGo houd ik me bezig met het schrijven en bijhouden van blogs en social media. Ook zal ik een onderzoek uitvoeren voor mijn studie. Hiermee zal ik een bijdragen leveren aan WeGo.

WAAROM WEGO

Ik heb voor WeGo gekozen omdat het een klein bedrijf is waar je iedereen snel leert kennen. Omdat het een jong en klein bedrijf is krijg je veel mee van de andere afdelingen en weet je wat er in het bedrijf speelt.

Kennisdelen: zes grote valkuilen voor startups

Startups, een steeds bekender en populairder begrip. Dit zijn innovatieve bedrijven die in hun beginfase zitten. Doorgaans op het terrein van nieuwe en opkomende technologieën. WeGo is ook een startup die bezig is op het gebied van innovatie technologie. In ons geval volledig geautomatiseerd autodelen. Wij operen vanuit B.Amsterdam, een creatieve broedplaats voor voornamelijk starters. Het leuke aan dit gebouw is dat je constant in contact komt met andere startups en elkaar kan ondersteunen, of met elkaar kan samenwerken waar nodig is, zoals het uitwisselen van kennis en informatie.

Af en toe worden beginnende bedrijven zo snel groot en succesvol, denk aan nieuwe rages of apps, met ideeën die zo simpel lijken waardoor je denkt: Dat had ik ook wel kunnen bedenken. Te laat. Philip de Roos heeft de startup Legalloyd advocatenkantoor opgezet. Deze startup is gespecialiseerd in startups. Onlangs postte hij een blog op Startup Juncture over fouten die veelal worden gemaakt door startups. WeGo deelt ook graag en vat ze hier voor je samen. Mocht je dan eindelijk jouw goudmijn hebben bedacht, behoed jezelf dan voor de volgende zes valkuilen:

 1. Een onjuist juridische vorm: startups kunnen heel snel heel groot worden. Jij wilt niet persoonlijk verantwoordelijk zijn, dus zorg ervoor dat je juridisch gedeeltelijk aansprakelijk bent. Resultaat: belastingvoordelen en geen persoonlijke aansprakelijkheid.
 2. Geen specificaties van relaties tussen oprichters: hoe lang je ook vrienden bent met je medeoprichter, zaken en vriendschap zijn niet hetzelfde. Het is niet leuk, maar bespreek zo vroeg mogelijk de afspraken en zet dit zwart op wit.
 3. Het vergeten van een geheimhoudingsverklaring (Non-disclosure agreement): niemand heeft zin om de strijd aan te gaan met een groot bedrijf die een copycat meeneemt naar een meeting en er vervolgens met jouw idee vandoor gaat.
 4. Geen afspraken met designers: jij hebt als eigenaar van het bedrijf niet automatisch de rechten op het logo, maak hier met de ontwerper van tevoren goede afspraken over.
 5. Onnodig patent aanvragen: patent bij een nieuwe coole app is niet nodig, als iemand jouw app kopieert en jij wilt hier een zaak van maken, dan kost dat vreselijk veel geld, vaak onbetaalbaar voor een startup. De Roos stelt wel dat wanneer je bijvoorbeeld een wondermiddel tegen katers en ziektes hebt ontwikkeld, je beter wel patent kan aanvragen. Je hebt namelijk goud in handen.
 6. De ongeschikte juridische partner voor jouw bedrijf: zorg ervoor dat expertise, ervaring en persoonlijkheid een match is. Daarnaast is het belangrijk dat diegene de terminologie en markt waarin jij opereert kent en begrijpt. Neem voor eenmalige, grootste handelingen (zoals verkoop van je bedrijf), contact op met gespecialiseerde advocaten.

 

Voor een meer uitgebreide uitleg van de zes punten kun je hier de blog van Philip de Roos lezen. Heb jij nog andere tips voor beginnende starters? Reageer dan op deze blog en deel je kennis. WeGo: Together we share.

Meet the team!

Wij laten jou graag zien wie er met een enorme drive en veel plezier achter de schermen bij WeGo werken. Meet the team! Op dit moment werken wij met tien werknemers op ons kantoor in B.Amsterdam. Een korte introductie van onze twee nieuwe aanwinsten!

 

 

 

 

paul

 PAUL VAN EEGHEN | Afstudeer stagiair Development

‘THE ONLY REAL MISTAKE IS THE ONE FROM WHICH WE LEARN NOTHING’

Ik ben Paul, 28 jaar, en ben mijn MSc Design for Interaction aan de TU Delft aan het afronden. Na een lange tijd gestudeerd te hebben, komt de tijd om eens af te studeren en het volgende hoofdstuk van mijn leven te starten. Een leven zonder muziek en sporten kan ik me niet voorstellen. Ik speel al tien jaar floorball, waar ik het doel verdedig.

MIJN TAAK

Ik houd me als stagiaire bezig met het development van de WeGo platform. Ik ga mijn afstudeerscriptie schrijven over het toepassen van spelelementen (Gamification) om “Het Nieuwe Rijden” binnen Gemeente Amsterdam te stimuleren. Zo wordt de CO2 uitstoot verlaagd en kunnen er stappen gezet  worden voor de opbouw van een duurzame economie.

WAAROM WEGO

Ik heb voor WeGo gekozen, omdat ik het werkleven bij een start-up wou proeven zodat ik het kan vergelijken met het werkleven bij een groot multinational bedrijf waar ik tijdens mijn stage in het buitenland gewerkt heb. Bij WeGo kan ik mijn passie voor auto’s en duurzaam leven goed combineren.

 

 

lieselotte blog

 LIESELOTTE STAPPER | Upstarter Sales en marketing

‘START BEFORE YOU’RE READY’

Ik ben Lieselotte Stapper en ben 26 jaar. Ik ben onlangs afgestudeerd aan de UvA voor de opleiding Media en Cultuur richting Film. Ik heb meegedaan aan het traject van De Upstarter en via deze weg kwam ik bij WeGo terecht. Naast WeGo werk ik met veel plezier in Paradiso te Amsterdam.

MIJN TAAK

Ik houd me bezig met zowel sales als marketing voor WeGo. Ik schrijf onder andere blogs en hou social media bij. Daarnaast denk ik mee over nieuwe marketingacties om zowel zakelijk- als particulier autodelen onder de aandacht te brengen.

WAAROM WEGO

Ik ben aan WeGo gekoppeld door De Upstarter. Een onderdeel van het traject voor afgestudeerde starters is werkervaring opdoen bij een startup. WeGo is een te gek bedrijf waar ik samenwerk met een hecht team en waar ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijg.Het leuke van werken bij een startup is dat je van alle afdelingen veel meekrijgt.

DE EINDELOZE MOGELIJKHEDEN VAN DE SMARTPHONE OPENT DEUREN, ZELFS DIE VAN JE AUTO.

Tegenwoordig zou je kunnen stellen dat vrijwel elke vorm van media en veel  gebruiksvoorwerpen te vinden zijn in één object: de smartphone. Kranten, televisies, camera’s, zaklampen, routekaarten, portemonnees, afstandsbedieningen, allemaal zijn ze ondergebracht in de telefoon. ‘Telefoon’ is eigenlijk een term die vervangen zou moeten worden, want telefoneren is nog maar één functionaliteit van wat de telefoon te bieden heeft. De functionaliteiten van een smarthphone en de apps die hiervoor zijn gemaakt, maken het mogelijk eten te bestellen, muziek te herkennen, vluchten in te checken en om zelfs te kijken hoe meubels in je huis staan voordat je ze aanschaft (Ikea video). Het lijkt alsof de mogelijkheden eindeloos zijn, om nog maar niet te spreken over dat wat er in ontwikkeling is en nog ontwikkeld gaat worden.

Naast vervanging van gebruiksvoorwerpen is de smartphone ook de spil van de deeleconomie. Van AirBnB, tot BlaBlaCars, tot Peerby. Via apps valt tegenwoordig alles te ‘lenen’. De vele functionaliteiten op je smarthphone, maken delen makkelijk. Ook de applicaties die het autodelen gemakkelijk maken, zoals de WeGo app, bieden een goedkopere oplossing voor de gebruiker, dan de originele autoverhuurders. Daarnaast vervangt deze app de autosleutel. De ontgrendeling van je auto werkt via de app.

Je zou kunnen stellen dat de online diensten van de ‘gewone burger’ twee kanten heeft. Een voorbeeld van deze twee kanten is te zien bij het gloednieuwe initiatief PickThisUp. Hierbij nemen mensen die in de auto onderweg zijn, pakketjes mee voor mensen die iets willen laten bezorgen. Dit is goedkoper dan een bezorgservice en de bezorgers die zich aanmelden bij dit nieuwe initiatief moeten toch die kant op. Dit zorgt voor minder auto’s op de weg dus het is ook nog eens duurzaam: win/win zou je zeggen! De keerzijde bij PickThisUp en andere applicaties is dat banen in gevaar komen of dat er ambachten verloren gaan, aangezien bepaalde taken niet langer door professionals worden uitgevoerd. Zoals in het geval van PickThisUp de pakketbezorger. Of deze banen daadwerkelijk verloren gaan is een tweede. Het werk wordt door anderen alsnog gedaan. Het is tegenwoordig  echter mogelijk om geld te verdienen zonder hiervoor een vaste baan te hebben.  Je verhuurt je huis, deelt je auto, je kookt voor anderen, of je brengt wat weg voor een ander. Zo valt overal wat te verdienen. Daarnaast verduurzaamt de deeleconomie. Er is minder nodig van vrijwel alles. Minder auto’s op de weg, minder voedsel wordt verspild. Er hoeft minder geproduceerd te worden waardoor de CO2-uitstoot sterk gereduceerd wordt.

De trend van innovatieve applicaties laat zien dat de economie aan het veranderen is. De opkomende deeleconomie die gestaag blijft groeien, gaat hand in hand met nieuwste features van de telefoon. Deze vullen elkaar aan en spelen op elkaar in. Dat de economie verandert door nieuwe technologieën en initiatieven staat buiten kijf, op welke manier moeten we nog zien. WeGo is voor innovatie en gaat er van uit zolang de huidige veranderingen in goede banen worden geleid, deze zeer succesvol zullen zijn!

De CO2 effecten van autodelen

Het SER energieakkoord heeft doelstellingen opgesteld voor het verlagen van de CO2 uitstoot. Ook het autodelen bleef niet onbenoemd. Zo wordt er gestreefd naar 100.000 deelauto’s met een gemiddeld zeer lage uitstoot in 2020. De Green Deal, die onlangs is getekend door zo’n 30 partijen, streeft zelfs om deze doelstelling 2 jaar eerder al te behalen. Maar wat is nou precies het effect van autodelen op het milieu? Planbureau voor de Leefomgeving heeft haar onderzoek deze maand gepubliceerd.

 

Mobiliteitseffecten

De mobiliteitseffecten worden opgesplitst in twee onderdelen; autobezit en autogebruik. Het autobezit onder autodelers is met zo’n 30 procent afgenomen sinds ze met autodelen zijn begonnen. 37 procent van de respondenten die al in het bezit zijn van een auto, gaf aan een extra auto te hebben gekocht als zij niet waren gaan autodelen. Van de respondenten die geen auto bezitten, gaf 8 procent aan een auto te hebben gekocht als ze niet waren gaan autodelen.

CO2-uitstoot

Autodelers stoten tussen de 12 en 14% minder CO2 uit. De ene helft van dit aantal wordt veroorzaakt door minder autogebruik en de andere helft door minder autobezit. Daarnaast rijden autodelers ongeveer tussen de 15 en 20 procent minder kilometers. Een deel van de respondenten zijn juist meer gebruik gaan maken van de auto, omdat zij nu in plaats van de fiets, of het openbaar vervoer een beschikbare auto lenen. Ondanks dit negatieve effect verbruikt een autodeler gemiddeld 230 tot 320 kilo CO2 uitstoot minder.

Toekomst perspectief

Wanneer het aantal deelauto’s daadwerkelijk naar 100.000 wordt opgeschaald en wanneer we uitgaan van een gelijkblijvend aantal mensen per deelauto, dan zou in 2018 10% van de automobilisten aan autodelen doen. De reductie van de CO2uitstoot die het autodelen tot stand brengt, draagt enorm aan het reduceren van broeikasgassen. Het zou neerkomen op een reductie van 0,2 tot 0,3 megaton CO2.  De effecten van autodelen op het milieu geven een mooi vooruitzicht!

CO2 uitstoot (2)

Bron: ‘’Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2-uitstoot’’ doorHans Nijland, Jordy van Meerkerk en AncoHoen

Deeleconomie: vernieling of vernieuwing van de markt?

Hoe lief is de deeleconomie?. Donderdag 4 juni zond BNR een radioprogramma uit dat geheel in het teken stond van de deeleconomie. Peer to peer(P2P) deelbedrijven  bestaan al een tijd, denk aan Marktplaats, waar vrager en aanbieder direct met elkaar in contact komen middels tussenkomst van een website. Maar de peer to buisness to peer-deelbedrijven winnen sinds kort aan populariteit. Peer to buisness to peer (PBP)zorgt ervoor dat er geen contact meer is tussen de vrager en de aanbieder. Een voorbeeld dat genoemd werd in het programma is IamBnB. Een initiatief uit Amsterdam waarbij het verhuren van een woning via AirBnB nog aantrekkelijker wordt, omdat er geen sociaal kapitaal geleverd wordt door de verhuurders. Zij regelen het contact met de gasten, de sleuteloverdracht, de schoonmaak, enzovoorts.  Het PBP model is ook toepasbaar op WeGo, want er vindt geen contact plaats tussen verhuurder en huurder, aangezien alles geautomatiseerd is. Zo is bijvoorbeeld de WeGoApp de virtuele sleutel en informatiebron voor beide partijen.

Over het verdwijnen van sociaal kapitaal verschillen de meningen. Een groot voordeel is het gemak. Door zelf niet langer een rol te spelen wanneer je een auto, huis of boot verhuurt, verdien je geld zonder enige inspanning. PBP zorgt voor gemak en efficiëntie. Wat werd aangehaald als nadeel is de bijkomstigheid van slechte omgang met het desbetreffende product. In de VS werd er zo slordig met deelauto’s omgegaan, dat de ingebouwde blackboxen die geautomatiseerd autodelen mogelijk maken massaal verwijderd werden. Gesteld wordt dat dit komt door het gebrek aan persoonlijk contact, wat er in resulteerde dat mensen niet netjes met auto’s omgingen en de claims omhoogschoten. Om dit soort praktijken te voorkomen screent WeGo iedere huurder, zo verhuur je met een gerust hart je auto. De huurder kan via de app de auto beoordelen en een review achterlaten.

In hoeverre kun je eigenlijk spreken van een deeleconomie, wanneer je eigenlijk een dienst verkoopt? Dit is een hekel punt voor de huidige aanbieders binnen de deeleconomie van tegenwoordig. De bezwaren zijn voornamelijk van morele aard met betrekking tot platformbedrijven. Dit zijn bedrijven met een platform waar vraag en aanbod samengebracht worden. In een artikel van de Correspondent wordt dit probleem ook benoemd. De huidige regelgeving is niet ingesteld op de bemiddelende internetplatformen, stelt Lynn Berger. Neem Uber als voorbeeld. Taxichauffeurs zijn boos om dit initiatief, omdat zij aan allerlei regels moeten voldoen en iedereen zich bij Uber kan aansluiten. Is dit het vernielen van de markt, of het vernieuwen van de markt? Ja, er zouden banen kunnen verdwijnen door deze startups, maar er ontstaan ook nieuwe banen. Zo wordt er tijdens het radioprogramma bij BNR vertelt dat er om Airbnb heen,verscheidene startups zijn ontstaan die van het P2P platform AirBnB een PBPplatform maken. Deze nieuwe bedrijfjes zijn onder andere de schoonmaak- en sleuteloverdrachtbedrijven zoals het hier boven genoemde IamBnB. Dus een baan zoals kamermeisje of receptionist blijft bestaan, enkel in een andere vorm. Of deze beter is blijft onbeantwoord. Er wordt gesteld dat het geen zwart-wit situatie is. Het oude en nieuwe model aanbieders lijken elkaar in de weg te zitten en de ‘klassieke’ bedrijven voelen zich benadeeld, doordat zij zich aan wet- en regelgeving dienen te houden, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. Is het nu dan de tijd voor inzetbare, werkbare spelregels die bij deze tijd en ontwikkelingen passen?

 

Lees hier het artikel van de Correspondent: De deeleconomie is booming. Maar wat is het?

Luister hier het radioprogramma van BNR terug: Hoe lief is de deeleconomie

De links naar de genoemde deelplatformen vind je door in de tekst op de naam te klikken.

100.000 DEELAUTO’S OVER DRIE JAAR

Het klinkt erg ambitieus: 100.000 deelauto’s in Nederland in 2018. Maar aanstaande woensdag, 3 juni 2015, wordt het autodeel symposium in Utrecht georganiseerd. Hierbij wordt door een aantal partijen de Green Deal ondertekend. Deze partijen hebben de gezamenlijke ambitie om autodelen tot een succes te maken.

De doelstelling is gebaseerd op het SER-Energieakkoord. Aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de Rijksoverheid slaan de handen ineen om de doelstelling na te jagen. Zo doet ook WeGo mee en zal 3 juni de overeenkomst ondertekenen. De Green Deal biedt de mogelijkheid voor alle 30 partijen om samen te werken.

Met deze Green Deal maken de betrokken partijen onder meer afspraken over:

 • Het vergroten van de bekendheid van de verschillende mogelijkheden van autodelen;
 • Het opbouwen en delen van kennis en data en het ter beschikking stellen daarvan ten behoeve van (verder) onderzoek;
 • Het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen;
 • Het komen tot een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd.
 • Naast bovenstaande punten hebben de partijen afzonderlijk beloftes gedaan die het succes van autodelen ter goede zal komen.

Het Autodeel Symposium wordt naast de Green Deal  gevuld door een dynamisch programma met onder andere dé internationale expert op het gebied van autodelen, Susan Shaheen. Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteert het eerste Nederlandse onderzoek naar de milieu-impact van autodelen. Natuurlijk kunt u hier ook bij aanwezig zijn. U kunt zich hier aanmelden. Samen staan we sterk.

Together we share!

WE GO ON A ROADTRIP

Het is alweer eind mei. De dagen worden langer, de zon gaat meer schijnen en.. de vakantiekriebels beginnen te komen. Dat betekent ook dat de vakantieplannen bedacht moeten worden. WeGo denkt mee en heeft een aantal vakantietips voor je op een rijtje gezet. Van lange roadtrips door Europa, tot leuke uitjes dichter bij huis.

Roadtrips, het ultieme gevoel van vrijheid. Gewoon in de auto stappen en gaan! Al eens gedacht aan het gemak van een deelauto? Want met de auto’s die je huurt bij WeGo kan je zonder zorgen Europa door. WeGo heeft haar favoriete roadtrips op een rijtje gezet voor jou. Bekijk ze via de onderstaande links.

Roadtrip 1: Ik wil een beetje richting oost, maar niet naar Oostenrijk

Roadtrip 2: Ik hou van Fjorden en rijden, maar niet van paardrijden

Roadtrip 3: De ‘Ik kan niet kiezen tussen een stads- of natuurvakantie’ vakantie

Houd jij het liever wat dichter bij huis? In Nederland is ook van alles te doen. Bekijk hier de zeven mooiste autoroutes van Nederland. Op de website van de ANWB staan ook veel leuke tips voor dagjes uit. Gesorteerd op romantische uitjes tot uitjes die extra leuk zijn als je met kinderen op stap gaat. Hier kun je de activiteit kiezen die het beste bij jou past.

En dan onze laatste tip: Zoek hier naar de WeGo auto  die perfect aansluit bij jou vakantie. Een kinderzitje, een trekhaak voor de caravan, of een grote laadruimte.

WeGo vindt delen belangrijk. We richten ons op het delen van auto’s, maar het delen van ideeën vinden we net zo leuk! Dus heb je zelf leuke tips voor een uitje of een trip met de auto? Dan horen wij dat graag. Alvast een fijne vakantie!

EEN STAGE BIJ WEGO

Het WeGo team heeft versterking nodig en is op zoek naar jong talent. Een teamspeler met een pro-actieve houding: work hard, dream big. Samen met jou willen we stilstaande auto’s tegengaan en het autodelen tot een succes maken.

Ben jij op zoek naar een stage Marketing & Communicatie, stage Sales, stage Operations of een stage Development? Bekijk dan onze vacatures hier. WeGo is een jong bedrijf, waardoor je direct serieuze verantwoordelijkheid krijgt en écht impact hebt binnen het bedrijf. Hierdoor leer je snel alles over ons bedrijf, de deeleconomie en kan je daarnaast je professionele vaardigheden ontwikkelen. Door een veelzijdig takenpakket kan je op verschillende vlakken groeien en van de verschillende onderdelen van het bedrijf leren. Eigen ideeën en initiatieven worden gewaardeerd binnen de organisatie. WeGo is gevestigd in een kantoorpand op een zeer inspirerende locatie in Amsterdam, met veel start-ups en jonge bedrijven. Op deze plek hangt een goede vibe en creatieve sfeer! Goede koffie, uitgebreide lunch en een dakterras. Kom je snel langs?

AUTODELEN OP DE POLITIEKE AGENDA

Afgelopen zaterdag, 7 maart 2015, presenteerde WeGo haar visie in het autodelen en de rol van de overheid. Er werden punten benoemd waarop de overheid kan bijdragen om autodelen tot een succes te maken. Het Energieakkoord van SER stelt de volgende mobiliteitsdoelstelling: de CO2 uitstoot moet in 2050 met 60 procent verminderd zijn. Dit is te verwezenlijken door middel van een tussentijdse streef voor 100.000 deelauto’s met een zeer lage uitstoot in 2020.

WeGo was uitgenodigd door Joacim de Kam, kandidaat Statenlid van het CDA, die ervoor gezorgd heeft dat het autodelen is opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten. Het doel van de presentatie was allereerst de politici, waaronder Jaap Bond (lijsttrekker CDA Noord-Holland) en Wim van de Camp (Europarlementariër), te enthousiasmeren voor het autodelen, om vervolgens te laten zien welke rol de overheid kan vervullen.

Een grote rol van de overheid is noodzakelijk voor het behalen van de mobiliteitsdoelstelling van het SER Energieakkoord” zei Michiel Gerritsen tijdens de presentatie van WeGo.

Het stimuleren van het burgerinitiatief om te autodelen via deelplatformen of via organisaties is zaterdag benoemd. Net zoals het faciliteren van een gemeentelijk beleid. In het mobiliteitsbeleid kan autodelen als aanvulling van het openbaar vervoer worden opgenomen. Ook het parkeerbeleid zou aangepast moeten worden, zodat autodelen aantrekkelijker wordt. Een goedkopere parkeervergunning voor particuliere deelauto’s bijvoorbeeld. Maar er is ook meer communicatie nodig. Burgers moeten om hulp kunnen vragen en voorzien worden van lokale informatie betreft het autodelen. Ook werkgevers kunnen zo worden aangemoedigd tot autodelen.

Als laatste kwam aan bod dat gemeenten en overheidsinstellingen het eigen wagenpark moeten gaan delen. Het liefst met de omwonenden in de avonduren en weekenden. Zo’n project wordt nu getest in Gemeente Sittard door middel van 10 elektrische auto’s. Ook Gemeente Amsterdam is aan het autodelen onder haar medewerkers en realiseert hierdoor de mogelijkheid tot verkleining van het wagenpark.

Kortom, de overheid kan een zeer bepalende en grote rol spelen om autodelen als mobiliteitsoplossing in te zetten. Met het autodelen op de politieke agenda zal ook het Energieakkoord meer aandacht krijgen en kan de mobiliteitsdoelstelling worden behaald.

 

MEET THE TEAM: NIEUWE STAGIAIRES

Wij laten jou graag zien wie er achter de schermen werken met een enorme drive en veel plezier. Meet the team! Op dit moment werken wij met negen werknemers op ons kantoor in Amsterdam. We zijn gevestigd in het inspirerende, hippe pand B.Building op de Johan Huizingalaan 763a. Kom eens langs! Maar nu eerst…. onze nieuwe stagiaires.

 

 

jeroen

JEROEN DUNK  |  Stagiaire Operations & Development

”EVERYTHING YOU DO, DO IT GOOD”

Ik ben Jeroen Dunk, ik ben 21 jaar en volg op dit moment de studie technische bedrijfskunde in Utrecht. Ik doe dit met erg veel plezier en zit nu in mijn 2de jaar. Ook kart ik al enkele jaren in wedstrijdverband met de winst van 2 kampioenschappen tot gevolg​.

MIJN TAAK

Ik ben nu stagiair Operations & Development bij WeGo. Mijn taak hier is om de huidige operationele processen te beschrijven en waar kan te verbeteren. Dit doe ik met de hulp van mijn collega’s. Dit alles doen wij om van WeGo een grote speler te maken op de mobiliteitsmarkt. Daar draag ik graag aan bij.

WAAROM WEGO?

WeGo is een jong bedrijf wat nog vrij klein is. Het leuke hieraan vind ik dat je veel direct contact hebt met al je collega’s. Je hebt bij WeGo echt het gevoel dat je met je vrienden aan het werk bent. Af en toe een lolletje tussendoor, maar ook serieus hard werken.


voorstel rondje

MICHIEL GERRITSEN  |   Stagiaire Sales Assistent

”SUCCES IS EEN KEUZE”

Ik ben Michiel, 26 jaar en ik zit in mijn laatste jaar van mijn studie bedrijfskunde MER. Naast WeGo werk ik als studentchauffeur en probeer ik minimaal één keer in de week te squashen. Voor de rest ben ik in het weekend vaak te vinden in de kroeg.

MIJN TAAK

Ik houd me bezig met de sales voor WeGo-zakelijk en moet ervoor zorgen dat mensen bewust worden van de voordelen van autodelen, zoals de kostenbesparing en het reduceren van de CO2 uitstoot.

WAAROM WEGO?

Ik heb gekozen voor WeGo als stage bedrijf, omdat het een jong en toegankelijk bedrijf is. Iedereen is bereid om elkaar te helpen en op die manier krijg je gemakkelijk en snel alle aspecten binnen het bedrijf te zien. Iets wat mij heel erg aanspreekt. Zelf ben ik erg geïnteresseerd in sales en marketing, vandaar ook de keuze om hier een salesstage te doen.

AUTODEEL AWARD BRENGT GEMEENTEN AAN HET DELEN

Om autodelen tot een succes te maken wordt er een Autodeel Award uitgereikt voor de gemeente die in één jaar de grootste versnelling maakt in autodelen.

In 2014 werd er in 94% van alle Nederlandse gemeenten aan autodelen gedaan volgens de cijfers van CROW-KpVV. Amsterdam telde op dat moment 2391 deelauto’s, Utrecht 991 deelauto’s, Den Haag 709 deelauto’s en Rotterdam 580 deelauto’s. Toch is maar één derde van de gemeenten actief met autodelen bezig. Natuur&Milieu en CROW-KpVV willen de gemeenten ondersteunen om autodelen tot een succes te maken. Gemeenten kunnen hieraan bijdrage door middel van een strategisch beleid, parkeerbeleid, actieve communicatie over deelauto’s in de gemeente en door het actief stimuleren van lokale initiatieven door burgers en bedrijven. Met de Autodeel Award worden de mooiste en slimste initiatieven beloond. De award is voor de gemeente die in één jaar de grootste versnelling in autodelen maakt. U kunt uw gemeente inschrijven op ikbenhopper.nl tot 31 maart 2015. Wat denkt u? Welke gemeente gaat winnen?
kaart-autodelen-2014

DE VOORDELEN VAN ZAKELIJK AUTODELEN

Autodelen kan ook op het zakelijke wagenpark worden ingezet. De Track & Trace unit in een voertuig zorgt voor een volledige ritadministratie, waardoor altijd bekend is wie zich wanneer en waar in het voertuig bevond. Poolauto’s worden gereserveerd via een app of via de site. Zakelijk autodelen levert veel voordelen voor een bedrijf, maar wat heeft zakelijk autodelen uw bedrijf te bieden? Bekijk onderstaande infographic.

infographic_zakelijk

WE GO CELEBRATE VALENTINE’S DAY: 3 TIPS

Zaterdag 14 februari is de ultieme gelegenheid om met je vriend of vriendin op pad te gaan. En niet zomaar een uitje, maar een romantisch uitje! En wat is er niet romantischer dan om in de auto te stappen en er op uit te gaan? Huur een auto gemakkelijk, snel en goedkoop met WeGo en maak er een onvergetelijke dag of weekend van. Wij hebben 3 tips voor jou:

 

 

DE EUROMAST IN ROTTERDAM

PV0G4c_YKe7O0xf2plBlppusu5KDNKX_N-375GxmrUKI0DqxsfyS3wZdxfuubDtGfr39kwTRTBdCl1Hxm7yz3hmbQ94_n4OdlVl-z3-88K0axXsZfGEcsxDjeXLh3jtK 5490501

Na een ritje in de auto richting Rotterdam genieten jullie van een prachtig uitzicht vanaf 185 meter hoogte. In het restaurant Euromast hebben ze zelfs speciale ontbijt, lunch of diner arrangementen. Vervolgens kunnen jullie wandelen door het park bij de Euromast. Mocht je opzoek zijn naar meer spanning, dan kan je ook vanaf de Euromast abseilen. Wanneer jullie langer willen verblijven in Rotterdam, om bijvoorbeeld nog te winkelen in het centrum van Rotterdam, dan is een overnachting in een hotel of in een AirBnB kamer geschikt.

ONTSPANNEN IN DE SAUNA

48c57c022c97d35e400a96ef49576d38 Spa-Zuiver-Amsterdam_11253

Veel sauna’s en wellness resorts bieden een valentijnsarangement aan. Het is natuurlijk heerlijk ontspannen in de diverse sauna’s, baden en rusttuinen. Voor extra ontspanning huur je een auto via WeGo en rijd je direct naar de sauna. Kijk eens op saunagespot.nl naar de mooiste sauna’s in Nederland.

UITWAAIEN OP HET STRAND

sunset-terschelling-1-394510 boot-wadden

Een vakantie gevoel krijg je pas echt op één van de waddeneilanden, zoals Terschelling. Het is heerlijk om samen uit te waaien op het strand om vervolgens een kopje koffie te bestellen en weer op te warmen. Wadlopen is in februari nog geen geschikte activiteit door het koude weer, maar Terschelling biedt veel andere activiteiten die verspreid liggen over het eiland. Het is mogelijk om met een elektrische deelauto van Schylge-E-auto van plek naar plek te rijden. De prepaidkaarten zijn te koop bij diverse hotels en bij de jachthaven, maar het is ook mogelijk om gebruik te maken van een app om de auto’s te reserveren.

 

VERDIEN JE AUTOKOSTEN TERUG

Een eigen auto. Erg makkelijk natuurlijk, maar het is een flinke kostenpost. Autodelen is de ideale oplossing, want de huurder betaalt alleen voor zijn gebruik en de verhuurder kan zijn maandelijkse kosten terug verdienen. Of zelfs meer!

Deze uitspraak kan natuurlijk niet gemaakt worden zonder een indicatie van de maandelijkse kosten te geven. De kosten voor het bezitten van een auto zijn onder te verdelen in vaste en variabele kosten. De afschrijving, verzekering, motorrijtuigen belasting en ‘onderhoud carrosserie en diversen’ zijn onderdeel van de vaste kosten. Een afschrijving is het bedrag van de waardevermindering van een auto naarmate deze ouder wordt. De premie van een verzekering voor je auto is afhankelijk van de auto, de eigenaar en de regio waar hij of zij woont. Het motorrijtuigen belastingtarief bestaat uit een vast basisbedrag en een opslag die afhankelijk is van de brandstofsoort, het gewicht van de auto en de regio waarin de eigenaar woont. De kosten van ‘onderhoud carrosserie en diversen’ zijn volgens de ANWB gemiddeld twintig euro per maand. Hierbinnen vallen ook kosten voor het wassen van de auto, roestbestrijding, het kopen van onderhoudsproducten, lidmaatschap van de ANWB Wegenwacht en dergelijke.

Naast de vaste kosten zijn er variabele kosten die afhankelijk zijn van het gebruik van de auto. Denk aan brandstofkosten en bandenkosten. Hoe meer kilometers de auto rijdt, hoe meer brandstof er nodig is en hoe sneller de banden verslijten en/of vervangen moeten worden. Daarnaast zijn er ook kosten voor een servicebeurt, APK-keuring en reparaties.

De vaste kosten en variabelen kosten kunnen dus flink verschillen. Om toch een indicatie te geven van de kosten voor een auto worden hieronder de gegevens gepresenteerd van de ANWB en Nibud gebaseerd op 2014. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de compacte klasse, kleine middenklasse en de middenklasse voor auto’s met een benzinemotor. Er wordt uitgegaan van ongeveer 16.000 kilometer per jaar en een benzineprijs van 1,78 euro. De benzineprijs is sinds dien sterk gedaald naar een gemiddelde van 1,55 euro.

Kostenpost Compacte klasse Kleine middenklasse Middenklasse
Onderhoud en reparatie €117 €103 €118
Brandstof €118 €147 €154
Afschrijving (excl. rente) €93 €172 €234
Verzekering en motorrijtuigenbelasting €117 €146 €179
Totaal per maand €445 €568 €685

Op momenten dat de eigenaar de auto zelf niet nodig heeft kan hij de auto delen met huurders tegen een vergoeding. De verhuurders die gebruik maken van WeGo verdienen daardoor de maandelijkse kosten terug en de huurders kunnen gebruik maken van een auto. Een win-win situatie dus. En dat blijkt uit de administratie van 2014, want onlangs heeft een verhuurder €475 ontvangen als maandelijkse inkomsten. En dat terwijl de auto binnen de compacte klasse valt met de gemiddelde kosten van €445. Afgelopen jaar ontving de huurder gemiddeld €371 per maand. Gemiddeld over alle WeGo verhuurders werd een auto 3,5 keer per maand verhuurd door WeGo leden in het afgelopen kwartaal.

Naast het terug verdienen van de maandelijkse kosten is er ook de mogelijkheid om de kosten van de aanschaf te beperken. Zo kan je gemakkelijk een auto leasen tegen een maandelijks bedrag. Naast private lease is er nu ook de optie om een auto samen te leasen met een groep bekenden. WeGo Friends zorgt dan voor een optimale communicatie tussen de groepsleden en behoudt het overzicht tussen de reserveringen, gebruik en kosten via een app en gepersonaliseerde groepswebsite.

Het gemak van een auto is nu mogelijk voor iedereen. En dat terwijl we daarbij bijdragen aan het milieu. De collectieve samenleving rocks!


Bron: ‘Wat kost een auto’ op blog.geld.nl

WITKAR, HET AUTODELEN VAN JÁREN TERUG

witkar-ELEKTRISCH

 

Autodelen is de afgelopen jaren fors in populariteit gestegen, maar het is zeker geen nieuw fenomeen. Ruim 40 jaar geleden maakte de Witkar zijn introductie.

Het eerste moderne autodeelsysteem werd al in 1974 geïntroduceerd in Amsterdam. Onder de naam Witkar reden tot 1986 de kleine karretjes rond. De Witkar is een tweepersoons driewielig elektrisch motorvoertuig met een topsnelheid van 30 kilometer per uur. Nadat ze waren opgeladen bij een van de vijf stations in Amsterdam konden ze met een volle accu 15 kilometer rijden. Ruim 4.000 leden hebben van deze goedkope, schone, gedeelde mobiliteitsdienst gebruik gemaakt tot 1986. De leden kregen door middel van een geregistreerde sleutel toegang tot de Witkar.

‘’Witkar was het eerste moderne autodeelsysteem ter wereld’’

Door het ontbreken van de steun door het Rijk en lokale overheden kwam er een eind aan Witkar. Het duurde daarna twee decennia lang totdat het autodelen terug keerde in Nederland. Sindsdien zijn onafhankelijke groepen en ondernemers zich gaan richten op een ontwikkeling in vervoersdiensten.

Sinds 2008 is het aantal deelauto’s per jaar gemiddeld met 24 procent gegroeid, en tussen 2012 en 2013 met maar liefst 88 procent. In maart 2014 telde Nederland 11.210 deelauto’s. Een explosieve groei van 113 procent ten op zichten van 2013. Het peer-to-peer autodelen, waarbij particulieren hun eigen auto aanbieden als deelauto, is in 2011 in Nederland geïntroduceerd. Op dit moment is 64 procent van alle deelauto’s een particuliere auto. Er komen steeds weer nieuwe vormen van autodelen en gedeelde mobiliteitsdiensten aan het licht.

 

 ‘Een uitleg hoe Witkar werkt’Bron:

Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Autodelen’ – Jurgen de Haan en Friso (CROW-KpVV)

Going Dutch’ – CROW-KpVV

ONDERZOEK NAAR ZAKELIJK AUTODELEN

Afgelopen jaar is er veel onderzoek gedaan naar autodelen, maar cijfers over zakelijk autodelen zijn nog schaars.

WeGo nodigt u graag uit om deel te nemen aan een online vragenlijst waarbij u kans maakt op een Nationale Diner Cadeaukaart en een luxe cadeaubox ter waarde van €50. De vragenlijst is ook in te vullen op een smartphone en neemt niet langer dan 5 minuten in beslag. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld! Klik hier om te beginnen aan de vragenlijst.

Het onderzoek richt zich zich op zakelijk autodelen, maar ook wanneer u hier nog nooit van gehoord heeft kunt u deelnemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd ter gelegenheid van een stageonderzoek van de bachelor opleiding Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het bedrijf WeGo. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Britta Glimmerveen.

De resultaten zullen binnen 2 maanden bekend worden gemaakt. Wanneer u ook uw vrienden en/of collega’s op de hoogte stelt van dit onderzoek wordt u daarvoor hartelijk bedankt.

FIJNE FEESTDAGEN

christmas2

WeGo wenst u fijne feestdagen toe. Binnenkort luiden wij het nieuwe jaar in en kan WeGo terug kijken op een succesvol 2014. Naast de groei van ons particulier autodeelplatform stond dit jaar in het teken van het wagenpark van Gemeente Amsterdam en de (nu nog) 70 elektrische auto’s op Terschelling. Twee autodeel projecten waar we trots op zijn. WeGo voelt zich gesteund door jullie enthousiasme en interesse in autodelen. Daarnaast is autodelen het afgelopen jaar een stuk populairder geworden onder de Nederlandse bevolking en staan steeds meer mensen open om een auto te delen. Dat belooft een duurzaam 2015 te worden.

EXPLOSIEVE GROEI IN AUTODELEN

De markt voor autodelen zal de komende jaren explosief gaan groeien. Een groei van 30% per jaar tot 2020 wordt verwacht door het adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants. Autodelen zal over zes jaar wereldwijd tussen de €3,7 en €5,6 miljard omzet genereren.

De verwachting is gebaseerd op de studie ‘Shared mobility, how new businesses are rewriting the rules of the private transportation game’. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat gedeelde mobiliteit gaat groeien doordat de houding van de consument veranderd is. ‘’De voorkeur voor gebruik in plaats van eigendom zal het personen vervoer transformeren’’ zegt René Seyger, partner van het adviesbureau. Hij beschrijft naast de veranderde houding van de consument nog drie andere trends die ervoor zorgen dat de markt voor autodelen fors  gaa groeien. Zo zorgt een schaarste aan middelen bij de overheden en bij particulieren, zowel financieel als in de ruimte voor infrastructuur, voor de behoefte aan een nieuwe aanpak. Daarnaast wordt de groei gedreven door demografische veranderingen, omdat steeds meer huishoudens in steden gaan wonen. De verstedelijking bevordert de behoefte voor autodelen en maakt autodelen mogelijk doordat veel mensen in dezelfde buurt wonen. De toenemende digitalisering is de laatste trend, omdat internet en  technologie het steeds gemakkelijker maken om informatie te delen, gebruik te maken van diensten en hiervoor te betalen.

Op dit moment zijn er 110.000 autodelers onder de Nederlandse bevolking. Let’s grow, let’s share!

Bron: ‘Markt voor autodelen groeit tot 2020 met 30 procent per jaar’ (26 november 2014) – link

DE DEFINITIE VAN DE DEELECONOMIE?… EN NU CONCREET!

De deeleconomie, ofwel de ‘sharing economy’, is een veelgehoorde term. In de deeleconomie staat het delen van bezit centraal. De deelnemers van de deeleconomie zullen producten delen met elkaar en elkaar toegang geven tot diensten. Maar wat is de specifieke definitie van de deeleconomie? Voorheen kon nog geen concrete betekenis gegeven worden van de deeleconomie. Share.nl heeft onlangs de definitie voor de deeleconomie aangescherpt.

 

‘’Binnen de deeleconomie consumeren,  produceren en verhandelen mensen onderling producten, diensten, kennis en geld, gefaciliteerd door peer-to-peer marktplaatsen, business-to-business marktplaatsen en coöperatieven.’’

 

Diversiteit in de Deeleconomie

Er zijn drie verschillende soorten binnen de deeleconomie te onderscheiden volgens Botsman en Roger (2010) die tevens aansluiten bij de bovenstaande definitie; de deeldiensten, de doorgeefmarkten en de deellifestyle. Bij deeldiensten betalen consumenten om gebruik te maken van producten zonder dat zij deze bezitten of toegang tot diensten te verkrijgen. Deze deeldiensten vinden plaats via de peer-to-peer marktplaatsen, zoals beschreven in de definitie, waar de bezoekers vraag en aanbod omtrent bepaalde producten, diensten, kennis en geld bij elkaar laten komen. Het autodeelplatform in Amsterdam van WeGo is een voorbeeld van zo’n dergelijke deeldienst. De business-to-bussiness (B2B) marktplaatsen stellen bedrijven en overheden in staat om onderling diensten, kennis en geld te verhandelen.

De doorgeefmarkten worden gedefinieerd als initiatieven waar producten niet worden weggegooid na gebruik, maar worden doorgegeven of verkocht aan de volgende gebruiker. Zo zorgt Thuisafgehaald er voor dat voedsel wordt doorgegeven wanneer de ‘kok’ een bordje over heeft en is Weloveswoppen.com de online fashion community waarbij kledingstukken geruild en doorverkocht kunnen worden.

Coöperatieven zijn een onderdeel van de deellifestyle. De deellifestyle refereert naar groepen mensen met dezelfde interesses en behoeftes om minder tastbaar bezit, zoals tijd, geld, ruimte of capaciteit, te delen en ruilen onder elkaar. Ook coöperatieven geven waarde aan de deeleconomie. Diverse coöperatieven verenigen een groep mensen die zelf een product of dienst creëren. Een veel gebruikte internationale term hiervoor is ‘crowdsourcing’. Voorbeelden hierbij is het samen produceren en consumeren van een encyclopedie, zoals Wikipedia, of het samen produceren en consumeren van sociale zekerheid voor ondernemers bij Broodfonds.

Delen en verlenen van toegang, maar geen deeleconomie

Dit alles bij elkaar vormt een duidelijke afbakening van wat bij de deeleconomie behoort en welke diversiteit in de deeleconomie te vinden is. Share.nl noteert dat de on-demand systemen op basis van de bovengenoemde definitie niet mee gerekend worden tot de deeleconomie. Bij een on-demand systeem, ook wel ‘product-service system’ genoemd, biedt een bedrijf de klant toegang tot de dienst achter een product. Het is een manier waarop de huidige businessmodellen aangepast worden aan de ontwikkeling van de deeleconomie. Bedrijven kunnen op deze manier concurreren met peer-to-peer marktplaatsen, omdat zij dezelfde toegang tot producten kunnen bieden. Als voorbeeld geeft Greenwheels toegang tot de mobiliteit van een auto en geeft Spotify toegang tot muziek. Bij on-demand systemen leveren de bedrijven de dienst van een product in de proportie (liedjes in plaats van een cd), op de gewilde locatie (in de straat in plaats van een verhuurlocatie) en op het gewilde moment. De auto’s of liedjes worden wel door meerdere mensen gebruikt en daardoor ook gedeeld, maar omdat dit veelal het geval is bij verhuurconcepten (zoals bij bibliotheken of bij traditionele autoverhuur) zou de deeleconomie een ruim begrip worden. Er is bewust gekozen voor het uitsluiten van de on-demand systemen, zodat de deeleconomie concreet te beschrijven is.

De toepassing van de deeleconomie

Nu de definitie van de deeleconomie aangescherpt is, zal er voor de gebruikers niet zo veel veranderen. Iedereen waardeert de initiatieven rondom de deeleconomie en stimuleert hiermee de ontwikkeling en groei. Of het initiatief nou is ontstaan vanuit het delen op zich, of dat delen wordt aangemoedigd vanuit een succesvol businessmodel? Delen blijft een fenomeen waar we als samenleving op dit moment behoefte aan hebben.

 

 

Bronnen:

Botsman, R., & Rogers, R. (2010). What’s mine is yours. New York: HarperBusiness.

Onderzoek van NCDO (december 2013): Onderzoeksreeks 20 ‘Nederlanders & de deeleconomie’ – Link naar het onderzoek

Share NL (20 november 2014) – Link naar het artikel 

Autodelen voor particulieren

Het TNS-NIPO deed onderzoek naar het fenomeen autodelen. Het rapport ‘Autodelen: Wordt de markt volwassen?’ van maart 2014 laat zien dat het aantal deelauto’s met 113% is gegroeid ten opzichte van 2013. In maart telt Nederland namelijk 11.210 deelauto’s en ruim 110.000 autodelers. Naar verwachting zal de groei van autodelen de komende jaren fors doorzetten en wordt de deeleconomie steeds populairder.

infographic autodelen

100 elektrische deelauto’s op Terschelling: Schylge-E-auto

Vrijdag 31 oktober heeft Tineke Schokker, gedeputeerde van provincie Friesland, het officiële startsein gegeven voor de eerste elektrische auto’s op Terschelling. Er komen 100 elektrische Nissans LEAF op het eiland waar de bewoners en de gasten gebruik van kunnen gaan maken. Schylge-E-auto heeft het initiatief genomen om het Waddeneiland te verduurzamen.

WeGo draagt bij aan dit initiatief en heeft het autodeelplatform conform gemaakt naar de wensen van Hans Werner, oprichter van Schylge-E-auto. De gebruikers van de deelauto’s kunnen nadat zij zich hebben aangemeld, gebruik maken van de auto’s doormiddel van een smartphone applicatie of een pasje. De auto’s kunnen elk moment in gebruik worden genomen voor een onbeperkte tijd. Wanneer de gebruikers de auto niet meer nodig hebben kunnen zij de auto op een willekeurige plek neerzetten of aan de laadpalen, verspreid over het eiland, hangen. Ideaal dus. Eilandbewoners zijn zelfs bereid hun eigen auto weg te doen.

Dit is waar WeGo naartoe wil. Een zo efficiënt mogelijk gebruik van auto’s.

[huge_it_gallery id=”3″]

Volg de groei naar de deeleconomie

De deeleconomie is in opkomst. Autodelen groeit en krijgt steeds meer toepassingsmogelijkheden. Ook WeGo probeert aan deze duurzame groei bij te dragen. WeGo levert de optie voor particulieren, vrienden, gemeentes, bedrijven en organisaties om efficiënt en verantwoord om te gaan met vervoer.

WeGo is in 2011 opgericht en heeft zijn eerste doel volbracht: een autodeelplatform in Amsterdam met het moto ‘huren van je buren’. Drie jaar later kunnen we zeggen dat het deelplatform zijn werk doet en dat er veel enthousiaste gebruikers zijn. Een rede des temeer om onze diensten uit te breiden en een grotere bijdrage te leveren aan de deeleconomie. Vorig jaar zijn we gestart met WeGo Zakelijk. Het wagenpark van gemeentes, bedrijven of organisaties worden voorzien van het systeem. Alle gegevens komen bijeen in het autodeelplatform waarmee inzicht in het wagenpark bereikt kan worden. Een slimme mobiliteitsoplossing voor het zakelijke vervoer. Het autodeelplatform kan WeGo tevens aanbieden naar de wensen en specificaties van u, als investeerder. En met trots kunnen we onze nieuwste ontwikkeling introduceren: WeGo Friends. Hierbij is het mogelijk om met een groep vrienden of collega’s één of meerdere auto’s te delen. Dit alles met ons bekende volledig geautomatiseerde reserverings- en ritadministratiesysteem, de app waarmee de auto kan worden geopend of gesloten en een gemeenschappelijke autokalender. Dit samen zorgt voor een optimaal gebruiksgemak.

Naast de nieuwe ontwikkelingen in het autodelen willen we ook bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de deeleconomie. Deze blog zal u op de hoogte houden van de nieuwtjes die spelen op dit gebied. WeGo nodigt u van harte uit om lid te worden van de WeGo Blog en te reageren op berichten, zodat we stap voor stap de wereld aan het delen krijgen.